Kommunene i Nord-Norge burde ikke trenge å kjøpe verken PR- eller kartleggingshjelp for å nå frem til Helse Nord.

De settes nå i en uverdig situasjon i samhandling med en statlig aktør, mener fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik. Flere samfunn i Nordland frykter for fremtiden til sykehusene sine.

I dag kom det frem at både Narvik og flere lofotkommuner har gått til dette skrittet i frykt for hva som skjer når Helse Nord nå vurderer sykehusstrukturen og helsetilbudet i nord.

– Frykten, først og fremst for innbyggernes trygghet og sikkerhet, men også for tap av arbeidsplasser, er høyst reell. Det viser disse grepene. Når kommuner med trang økonomi går til det skrittet å investere mange hundre tusen kroner for å være sikre på at Helse Nord gjør jobben sin godt nok, og i å kommunisere med Helse Nord, da er noe galt, sier Eggesvik.

Han viser til at Nordland fylkesting allerede flere ganger har krevd at Helse Nord sørger for bedre involvering og forankring hos både de nordnorske kommunene og andre deler av samfunnet i Nord-Norge.

Sykdomstegn

Fylkesrådslederen ser på det som et sykdomstegn at kommunene nå går til dette skrittet. 

– Ja, det er ingen andre måter å tolke det på. Helse Nord må nå ta grep for å sørge for at tilliten til prosessen og jobben som gjøres blir god i Nord-Norge. Ingenting er så viktig for oss som vår egen helse og helsa til de vi er glad i, og jeg vil råde Helse Nord til å ha det som fokus og starte å kommunisere mer med både kommuner og innbyggere, sier Eggesvik.

Han viser til at prosessen så langt har gått svært raskt, og at den har fått mye kritikk for ikke å være åpen nok. 

– Jeg håper Helse Nord ser verdien av å åpne opp og få mer tillit hos alle i Nord-Norge, både på kort og lang sikt. La det ikke bli flere kommuner som må kjøpe slike tjenester for å holde kontroll og kommunisere med Helse Nord, avslutter Eggesvik.  

Forrige artikkelVil bygge zipline på Stokmarknes
Neste artikkelFotefar mot nord får tilskudd av Riksantikvaren