Riksantikvaren gir samlet 600 000 i tilskudd til prosjektet Fotefar mot nord i 2023 og 2024, går det fram av en pressemelding fra Riksantikvaren.

–  Fotefar mot nord er et formidlingsprosjekt av de sjeldne, sier riksantikvar Hanna Geiran. Det handler om å synliggjøre og tilrettelegge lokale kulturminner fra 10 000 år tilbake og frem til vår tid over hele Nord-Norge.

Det er Sametinget og fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark som står bak prosjektet, som er en revitalisering av et stort arbeid som foregikk på 90-tallet. Fotefarene skal være attraktive møteplasser og aktivitetssentra for både lokalbefolkning og tilreisende, og være en ressurs for reiseliv og andre næringer.

Vikingmuseet i Borg (bildet) er blant institusjonene som har fått midler fra Riksantivarens ordning.

–  Vi mener det er spennende at det blir tilrettelagt for næring i og rundt fotefarene, sier Geiran. – Dette er blant annet i form av lokale markeder, guidetjenester, kafeer og overnattingstilbud. I tillegg skal forvaltningen av fotefarene sikre vern. De vil også prøve ut nye formidlingsmetoder.

Kjøtsel av kulturminner

Gjennom skjøtsel av kulturminnene, og oppdatert tilrettelegging og formidling, vil også aktørene bak prosjektet legge til rette for fremtidig bevaring og besøksforvaltning. Slik blir kulturminnene en del av en bærekraftig lokal og regional samfunnsutvikling, heter det.

På nittitallet ble 45 kulturminner tilrettelagt for formidling, og det var alt fra steinalderboplasser, husmannsplasser, kystfort fra andre verdenskrig og samisk kultur, fra nord i Trøndelag til og med Finnmark. Erfaringene med prosjektet viser at det er behov for jevnlig vedlikehold og gode forpliktende avtaler om forvaltning av Fotefarene.

–  Dette prosjektet vil gi en kraftfull innsats for bevaring og formidling av de viktige kulturmiljøene i nord, sier Geiran, samtidig som det treffer godt på verdiskaping som kommer lokalsamfunnene til gode.

Dette er Riksantikvarens satsing på verdiskaping:

Verdiskaping i kulturmiljøer er en tilskuddsordning  over statsbudsjettet. Riksantikvaren har som mål at verdiskapingsprosjektene skal være gode eksempler på kulturmiljøenes rolle i samfunnsutviklingen. Verdiskaping er et viktig verktøy i arbeidet med de nye bevaringsstrategiene.

Riksantikvaren skal legge til rette for gode prosjekter for kulturmiljøbasert næring, distriktsutvikling og omstilling i lokalsamfunn. Samarbeid med Sametinget, fylkeskommunene og nasjonale partnere står sentralt i satsingen, og skal styrke kunnskapsutvikling, læring og formidling.

Forrige artikkel–Burde ikke trenge å kjøpe PR-hjelp
Neste artikkelFeirer unge filmskapere under året Laterna Magica