– Vi vet at kulturbransjen har slitt og fortsatt sliter gjennom pandemien. Men desto viktigere blir det at de regionale myndighetene bygger opp under, og stimulerer til videre aktivitet, påpeker fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Nordland fylkeskommune overtar sekretariatrollen for det nordnorske kultursamarbeidet.

– Et langt samarbeid som har gitt resultater over år, påpeker fylkesråd Christian Torset i en pressemelding. Når Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge møtes i neste uke, er det mange utfordringer som ligger klar for diskusjon.

Bred kulturavtale

På agendaen står blant annet en gjennomgang av Den nordnorske kulturavtalen, en avtale som har vært en grunnstein for å utvikle kulturen i Nord-Norge i mer enn tretti år.

– Vi skal forberede og fordele arbeidsoppgaver, og se på arbeidsmetodikken for å utvikle de ulike nordnorske satsingene. Vi går i gang med en helt ny-forhandlet kulturavtale som gjelder fram til 2025. Avtalen tar for seg både litteratur, scenekunst, film og samisk språk, for å nevne noen elementer, sier Torset.

Film

Med flere satsinger for å støtte filmproduksjon i nord, mener Torset det er bra at Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge har nettopp film på agendaen.

– Vi løfter og legger til rette for rekruttering, talentutvikling, produksjon, infrastruktur og markedsføring av landsdelen som innspillingssted. Det faglige samarbeidet og synergiene mellom institusjonene er godt etablert. Men også dette feltet er i utvikling, og det jobbes med restrukturering av ulike aktører innen dette feltet, påpeker Torset.

Fotefar

Fylkesråden ønsker også en revitalisering av et gammelt prosjekt, «Fotefar mot nord».

– Fotefar mot nord er en kulturhistorisk reise i Nord-Norge og Namdalen. Derfor har vi også Trøndelag fylkeskommune med på laget i dette prosjektet. Fotefar mot nord er kort fortalt en stor oversikt over kulturminner i mer enn 100 kommuner i vår nordlige landsdel. Gjennom prosjektet formidler vi både kystkultur, samisk kultur og en bredde av kulturminner fra næringene som har dannet livsgrunnlaget i vår mangfoldige landsdel, forteller Torset.

Samhandling

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge ble opprettet i 2010 og består av politisk ansvarlig for kultur i Nordland, Troms og Finnmark. Rådet skal koordinere det kulturpolitiske samarbeidet i Nord-Norge.

– Landsdelsrådet skal sette dagsorden for kulturpolitiske saker som er viktige for landsdelen, men som også har nasjonal og internasjonal betydning. Vi skal være synlig på regionale, nasjonale og internasjonale arenaer og ta initiativ til jevnlig kontakt med Sametinget og kulturdepartementet. Det blir spennende å skulle holde roret for videreutviklingen av kulturfeltet i Nord-Norge sier fylkesråd Christian Torset i pressemeldingen.

Forrige artikkelNy jury skal vurdere filmene
Neste artikkelStyring – forankret i nord