Nordland fylke består som i dag, mens Troms og Finnmark fylke slås sammen til én region.

Det er et flertall i Stortinget, bestående av H, Frp, Venstre og Krf som har bestemt seg for at Nord-Norge i framtida skal bestå av to regioner. Det melder High North News.

Nettstedet melder at flertallet i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget vil offentliggjøre dette i løpet av onsdag 3. mai. Nordland fylke vil bestå som i dag, uten at den nye regionen i nord får overta deler av Nordland, slik enkelte tromspolitikere har krevd.

Hign North News forteller at det for de tre fylkene i nord har vært viktig med en prinsipiell avklaring nå, men det henger også ved en pasus om at eventuelle lokale justeringer kan komme på et senere tidspunkt. Det går dermed ikke nøyaktig fram om hvorvidt regionene Lofoten og Vesteålen eventuelt inngår i senere lokale justeringer.

Fylkeskrådsleder Tomas Norvoll (Ap) konstaterer i en pressemelding at Nordland består som egen region når regionreformen vedtas av Stortinget i begynnelsen av juni.

– Nordland en region med løftekraft. Vi har tosifret antall byer og regionsenter. Vi har et stort og variert næringsliv. I tillegg til lange avstander. Alt dette gjør at Nordland bør bestå som et eget fylke, understreker fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Viktig med avklaring nå

Regjeringen la opp til at beslutningen rundt nye fylker i nord skulle utsettes til neste år.

– Dette har vi vært uenig i. Det har vært viktig med avklaring for Nord-Norge nå, sier Norvoll.

Nord-Norge samarbeider svært godt på en rekke områder. Nordnorsk råd, Nord-Norges Europakontor og Barentssekretariatet er noen eksempler.

– Dette skal vi fortsette med helt uavhengig av hvilke grenser vi har i nord, sier Norvoll, som i pressemeldingen ikke kommenterer de eventuelle justeringene som High North News mener kan komme senere.

 

 

Forrige artikkelVesteråling siktet for flere lovbrudd
Neste artikkel– Opphenging av fugl til skremsel er uverdig og uakseptabelt