Norsk ornitologisk forening i Vesterålen (NOF) er i utgangspunktet mot felling av beitende grågås i hekketiden. – Skadefelling som første tiltak og opphenging av fugl til skremsel er uverdig og uakseptabelt.

– Felling av hekkende fugl er ifølge moderne forvaltningsprinsipper uønsket, og i strid med Viltlovens bestemmelser. Før kommunen som forvaltningsmyndighet kan vurdere tillatelse til felling skal alternative tiltak være utprøvd, sier leder av NOF-Vesterålen lokallag, Anita Stormoen til LoVe24.

Tiltak som først bør prøves ut er for eksempel skremming og jaging. Vekstskifte kan også være et godt alternativ, der man velger grasarter som er mindre attraktive for gjessene. Eventuelt kan punktering av egg være aktuelt, med sikte på å redusere lokale bestander der beitepresset er størst.

Les mer: Skytes og henges opp til skrekk og advarsel

– Dette er neppe gjort, og skadefelling som første tiltak er derfor i utgangspunktet ulovlig. Et annet og viktig tiltak for å redusere bestanden av grågås lokalt er å legge til rette for organisert og effektiv jakt. I Hadsel er dette ikke tilfelle, og jaktuttaket er lite, med påfølgende større beiteskader neste vår, sier Anita Stormoen.

Fra sentralt hold er jakttiden utvidet/fremskyndet til 10. august, og reduksjon av bestanden bør derfor være mulig gjennom større uttak i bestanden på denne måten. Skulle det likevel bli nødvendig med skadefelling, er det av største viktighet at uttaket skjer av ikke-hekkere, som utgjør en betydelig del av bestanden.

– Dette krever fagkunnskap, og kan ikke skje ved tilfeldig uttak, som gjerne fører til at hekkende fugl blir påskutt.

Forrige artikkelFramtidas Nord-Norge skal bestå av to regioner
Neste artikkelSkytes og henges opp til skrekk og advarsel