Den internasjonale organisasjonen Birdlife mener at Gimsøystraumen i Vågan er at av landets viktigste overvintringsområder for gulnebblom i Norge.

Birdlife International er paraplyorganisasjon for Norsk ornitologisk forening (NOF). Nå har Birdlife utpekt Gimsøystraumen som et viktig fugle- og biodiversitsetsområde (IBA–Important Bird and Biodiversity Areas).

– Med Gimsøystraumen i Vågan som «kjerneområde» er dette et av landets viktigste overvintringsområder for gulnebblom, med en vinterbestand som er anslått til 20-60 individer. Også betydelige forekomster av ærfugl finnes i de samme områdene, heter det fra NOF.

Gulnebblom er en globalt rødlistet art karakterisert som «nær truet». Store deler av den europeiske vinterbestanden finnes i Norge. Fra før er såkalte IBA-er for gulnebblom identifisert i Finnmark (Slettnes og Varangerfjorden med Hornøya og Reinøya) og i Sør-Trøndelag (Froan). Nå har også Nordland fått et IBA for arten i Lofoten.

Forrige artikkelKråkejakt kan gi økt bestand av rotter
Neste artikkelFugleekspertene peker på to områder i Lofoten og Vesterålen