Det er en misforståelse at kråkejakt skal gi bedre bestand av småfugler. I verste fall kan denne jakta gi økt bestand av rotter.

Leder av NOF Vesterålen lokallag, Anita Stormoen, sier ei en kommentar at den lokale foreningen støtter en uttalelse fra Norsk ornitologisk forenings sentrale organisasjon i spørsmålet om kråkejakt.

Les mer: Utrygt for kråka i Gullstadøya på Melbu

«I grundige forskningsprosjekter i flere land har man sammenlignet testområder hvor alt av kråkefugl har blitt fjernet, med tilsvarende områder uten bestandsregulering. Det foreligger også undersøkelser hvor rovfugl og rev har blitt tatt ut i tillegg til kråkefuglene.

Konklusjonen er at reduksjon av kråkefugl på generell basis ikke medfører noen som helst forandring i småfuglbestandene. Andelen egg og unger som blir tatt forblir i gjennomsnitt konstant, fordi andre rovdyr nå får et større matfat. Kråker mesker seg også med både gnagere og, ikke minst, menneskers husholdningsavfall; derfor er det i tillegg risiko for at desimeringstiltaket vil medføre at smågnagerbestanden (som rotter) får bedre kår.

Videre har kråka den atferden at den varsler høylytt om andre rovdyr og rovfugler. Dette vet småfuglene, og beskatter man bestanden av sladrehankene reduseres en for småfugler verdifull beskyttelsesfaktor.»

Forrige artikkelNye naboer i Hadsel kommune
Neste artikkelGimsøystraumen utpekt som landets viktigste område