Norsk ornitologisk forening (NOF) og Birdlife International mener at to områder i Lofoten og Vesterålen nå peker seg ut som viktige hekkeplasser for horndykkeren.

NOF og Birdlife har kommet fram til at to noe områder i Lofoten og Vesterålen er godkjent som som er svært viktige for horndykker; omtalt som viktige fugle- og biodiversitsetsområder (IBA–Important Bird and Biodiversity Areas).

Leknes og Straume

De to nye horndykker-IBA-ene er lokalisert i Leknes-området i Vestvågøy kommune i Lofoten, og i Straume-området i Bø kommune i Vesterålen. Her hekker henholdsvis cirka 50 og 20 par horndykkere. Dette tilsvarer henholdsvis om lag 7 prosent og 3 prosent av hele den norske hekkebestanden av arten.

Sårbar art

NOF har fra tidligere hele tolv IBAer for horndykker i Norge, men kun to av disse (begge i Nord-Trøndelag) er hekkeområder. Horndykkeren er sårbar (VU) både på den norske og den globale rødlista, og ivaretakelse av artens hekkelokaliteter bør være høyt prioritert av norske myndigheter. Ved å utpeke landets viktigste hekkeområder for arten som IBA-områder håper NOF at dette understrekes ytterligere.

Forrige artikkelGimsøystraumen utpekt som landets viktigste område
Neste artikkelMåtte til lege for å sy to kutt i hodet