Bønder i Hadsel får med kommunens velsignelse lov til å skyte hekkende grågås for å henge dem opp til skrekk og advarsel.

Det går fram av flere tillatelser som plan- og miljøavdelinga i Hadsel kommune har gitt i vår. Det er gitt tillatelser til slik felling fra Innbør til Ångstad på sørsiden av Hadseløya.

– Det gis samtykke til å felle inntil 10 grågjess på strekningen Innbjør – Vaasvik, jfr naturmangfoldlovens § 7 -12 samt § 18 bokstav b og punkt II B i ”Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon”, skriver fagleder Bjørn Arle Nilsen i tillatelsene som er gitt.

Spesielt i mai måned mener bøndene blant annet på sørsiden av Hadseløya at grågåsa gjør skade på avlingene, som er for til sau og storfe.

Tillatelsene er gitt for skadefelling av grågås som gir økt beitepress og skade på eng.

Les mer: – Opphenging av fugl til skremsel er uverdig og uakseptabelt

– Grågåsebestanden har økt de senere år. Økningen av bestanden har medført at det i enkelte områder i kommunen er avlinga redusert som følge hardt beitepress fra grågås. Kvaliteten på avlinga vil også kunne reduseres som følge av at ekskrementer blandes inn i avlingen, skriver fagsjef Bjørn Atle Nilsen i tillatelsene.

– Et tiltak for å holde gåsa borte fra slåttmarka er å felle et visst antall gås som henges opp. Gåsa som henges opp er ment å ha en skremmende virkning på resterende gjess. I følge andre søkere har tiltaket hatt positiv effekt. Fellingstillatelsen vil ikke få negative konsekvenser for bestanden av grågås. Tilveksten er større enn naturlig avgang og uttak gjennom jakt, heter det i tillatelsene fra Hadsel kommune, som samtidig anbefaler å høste av bestanden av grågås under ordinær jakt på høsten.

– Søker gis tillatelse til å felle inntil 10 grågjess. Uttaket bør fortrinnsvis skje ved felling av ikke-hekkende voksenfugl. Rapport om antall skutte individer forutsettes rapportert til Viltforvaltningen, heter det videre.

 

 

Forrige artikkel– Opphenging av fugl til skremsel er uverdig og uakseptabelt
Neste artikkelRegionrådet støtter Andøy i omstillingsarbeidet