Vesterålen regionråd sier i en uttalelse at det støtter Andøy kommunes omstillingssøknad.

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd behandlet torsdag 4. mai saken om støtte til Andøy kommunes søknad om omstillingsstatus etter Stortingets vedtak om nedleggelse av den militære flyplassen på Andenes samt overføring av overvåkingsflyene til Evenes flyplass.

Analyser gjennomført av Nordland fylkeskommune viser at konsekvensene av Stortingets vedtak om nedleggelse av Andøya flystasjon vil bli omfattende reduksjon av sysselsetting på 16,5 prosent. Befolkningstallet vil gå ned med 13,6 prosent.

– Dette vil medføre store konsekvenser for Vesterålen som region. Det er viktig for hele regionen at Andøy kommune får tilført tilstrekkelig midler til utvikling av nye arbeidsplasser. Analysene som er gjennomført av Nordland fylkeskommune viser at omfanget og kompleksiteten er så stor at omstillingsbevilgningen Andøy kommune har søkt om er på et minimum dersom Andøy kommune skal lykkes omstillingsarbeidet, heter det fra arbeidsutvalget til Vesterålen regionråd

Arbeidsutvalget gir full støtte til Andøy kommunes omstillingssøknad. Arbeidsutvalget forutsetter at Stortinget følger opp dette i revidert nasjonalbudsjett. Uttalelsen er sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og er signert av sekretariatsleder Roar Sivertsen i Vesterålen regionråd.

 

Forrige artikkelSkytes og henges opp til skrekk og advarsel
Neste artikkelDe skal lede TV-aksjonen i Nordland