Statsforvalteren i Nordland har varslet Mowi om at utslippstillatelsen for lokaliteten Kjølsøyvær i Rødøy kan bli trukket tilbake.

Statsforvalteren i Nordland melder at de er svært kritisk til at Nordland fylkeskommune har gitt selskapet ja. Statsforvalteren i Nordland ga opprinnelig tillatelse til etablering av lokaliteten etter forurensingsloven. Samtidig ble Nordland fylkeskommune frarådet å la Mowi etablere seg i området. Bakgrunnen er blant annet at dette er et viktig beiteområde for hekkende sjøfugl i nærliggende naturreservater. Når vår fraråding ikke er tatt hensyn til, er vår egen tillatelse etter forurensingsloven ugyldig.

Har brutt med normal praksis

Det er fylkeskommunen som akvakulturmyndighet som vurderer om en tillatelse er miljømessig forsvarlig. Statsforvalteren har på sin side en viktig rolle som høringsinstans og fagmyndighet.

I dette tilfellet er Statsforvalteren forurensningsmyndighet.

Vanlig praksis er at akvakulturmyndigheten forholder seg til faglige anbefalinger fra Statsforvalteren.

Likevel har Nordland fylkeskommune sett bort fra våre uttalelser i denne saken, både frarådingen og opprettholdelsen av denne.

De har heller ikke begrunnet avgjørelsen sin faglig etter naturmangfoldloven.

Må gjøre om vedtak

Når Nordland fylkeskommune ikke har fulgt vanlig praksis i denne saken, gjør dette at Statsforvalteren i Nordland har lagt for lite vekt på hensynet til naturmangfold i vår opprinnelige tillatelse.

Slik vi ser det har fylkeskommunen en manglende forståelse for hvordan arbeidsfordelingen i saker etter akvakulturloven er ment å være.

Vårt vedtak fra 6. mars 2019 inneholder ikke de nødvendige vurderinger.

Utførte kartlegging

Statsforvalteren er fornøyd med at Mowi fulgte vår anbefaling om å gjøre en kartlegging av sjøfuglbestanden ved Kjølsøyvær.

Dette til tross for at Nordland fylkeskommune unnlot å pålegge selskapet dette. Kartleggingen bekreftet at området er mye brukt av sjøfugl.

Mowi har nå seks uker på seg til å svare på varselet om tilbaketrekking.

Forrige artikkelMotorsyklist: – Ga litt gass
Neste artikkelStiller strenge miljøkrav til søkerne