Hadsel kommune har fått til et samarbeid mellom flyktningetjenesten og landbrukskontoret. Det har resultert i en parsellhage på Melbu.

Målet er at parsellhagen på Melbu kan bli en møteplass og et utgangspunkt for aktiviteter for hele befolkningen i Hadsel, går det fram av en pressemelding.

I fjor høst kom ønsket fra flyktningetjenesten om å utvikle et prosjekt for deltakerne i introduksjonsprogrammet. Mange av deltakerne hadde vist seg å være veldig interesserte i dyrking. Flyktningetjenesten tok kontakt med landbrukssjef Harald Andersen, med kommunaldirektøren for å undersøke mulighetene for å få litt kommunal jord, og med 4H om å være med i prosjektet.

– Så dro vi i gang, forteller Vegard Steingrimsen, enhetsleder i flyktningtjenesten, og viser til at Sortland allerede har en parsellhage.

Et Hadselprosjekt

Det ble tidlig klart at dette ikke skulle være et flyktningeprosjekt, men et prosjekt for hele Hadsel, der kommunen samarbeider på tvers av etater. Steingrimsen forteller at de ønsket å ha med hele lokalbefolkningen. De inviterte til et felles oppstartsmøte, men pandemien satte begrensninger og møtet ble gjennomført digitalt. Likevel var det mange som meldte seg til å bidra. Blant annet var det mange fra den voksne delen av befolkningen som har solgt husene sine og savnet muligheten til å ha en hage. 

Mange bidragsytere

For at prosjektet skal være forankret i befolkningen er det etablert et eget styre for parsellhagen. Prosjektet har fått midler fra Statsskog, Grønt fond og Miljømillionen. Prosjektet har koblet til seg mange bidragsytere, deriblant René Cortis som faglig ressursperson.  4H Nordland er en viktig del av prosjektet. De har bidratt med finansiering og skal også gjennomføre flere temakvelder. Det er i tillegg en målsetting å få etablert en egen 4H-klubb på Melbu. Barn og unge er en viktig målgruppe for prosjektet, og både barnehage og skole skal være med.

Parsellhagen som møteplass

Vegard Steingrimsen forteller at prosjektet er i startgropen og at neste år forventer man å være ordentlig i gang. I år har deltakerne i introduksjonsprogrammet bygget kassene og fått satt disse opp. Det er et stort område som er satt av på Melbu til prosjektet og det er planer om et eget potetland, i tillegg til en egen blomstereng.

– Vi har tenkt at dette kan bli et treffpunkt på Melbu der alle innbyggerne kan møtes. Det skal lages benker, settes opp en grill, og legges til rette for å ta en kopp kaffe når man er der, sier Steingrimsen. 

Forrige artikkel365,6 millioner til satellittbase
Neste artikkel– Ikke tiden for å kutte