En nylig publisert inspeksjonsrapport fra Statsforvalteren i Nordland har avslørt flere avvik ved Frydenbø Industri Blokken AS, et selskap spesialisert i reparasjon og vedlikehold av skip og båter i Sortland, Nordland.

Mangel på godkjent avfallsplan

Inspeksjonen, som ble gjennomført den 23. august og 31. august 2023, avdekket først og fremst at virksomheten mangler en godkjent plan for mottak og håndtering av avfall fra båter. Dette strider mot forurensningsforskriften kapittel 20, som krever at en slik plan skal være på plass og godkjent av Statsforvalteren. Rapporten poengterer at selskapet tidligere hadde en godkjent avfallsplan, men denne er nå utløpt.

Utilstrekkelig støy- og støvovervåking

Et annet avvik angår selskapets vurdering av behovet for kontrollmåling av støy og støv, som skal fremgå av et måleprogram. Dette er i strid med forurensningsforskriften kapittel 29, som spesifikt angår virksomheter som driver med mekanisk overflatebehandling.

Anmerkning om spylevann

I tillegg til avvikene ble det også gitt en anmerkning angående selskapets internkontrolldokumenter. Disse har avvikende beskrivelser av hvor ofte det skal tas prøver av spylevann.

Nødvendig oppfølging

Frydenbø Industri Blokken AS har fått frist til 18. oktober 2023 for å rette opp i avvikene. Et gebyr på 15.000 kroner er også ilagt, som skal dekke kostnader knyttet til inspeksjonen. Rapporten er offentlig tilgjengelig og kan påklages innen tre uker.

Forrige artikkelGaranterer for bygging av infrastruktur i Sortland
Neste artikkelNok er nok for daglig leder i turistselskap