Sortland kommune har inngått en kontrakt med Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS om utbedring av Steiroveien.

DNB Bank ASA har gitt en kontraktsgaranti som dekker vann og avløp, reetablering av vei, samt bygging av fortau og gatelys over en strekning på omtrent 200 meter.

Bakgrunnsinfo om partene

  • Entreprenør: Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS
  • Byggherre: Sortland kommune
  • Garantist: DNB Bank ASA

Finansielle detaljer

Garantibeløpet er satt til NOK 499.422, som utgjør 10 prosent av den totale kontraktssummen. Dette beløpet skal dekke eventuelle mislighold fra entreprenørens side, inkludert forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger.

Tidsperiode for garantien

Garantien vil reduseres til NOK 149.827, som utgjør 3 prosent av kontraktssummen, etter at Sortland kommune har overtatt kontraktsarbeidet. Dette gjelder for en treårsperiode etter overtagelsen.

Overføring og heving av kontrakt

Garantien kan ikke overføres uten skriftlig samtykke fra DNB Bank ASA. Dersom kontrakten mellom Sortland kommune og Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS blir hevet, skal DNB Bank ASA varsles umiddelbart.

Forrige artikkelProtesterer på hemmelighold i vindkraftsaker
Neste artikkelInspeksjonsrapport avslører at selskapet har flere mangler