En ung mann fikk en mild straff etter å ha tilstått i retten.

Saken gikk nylig for Midtre Hålogland tingrett, der den siktede forklarte at han hadde kjørt motorsykkel på en veistrekning med gode lysforhold og der han ble målt av politiet. Siktede forklarte at han «ga litt gass» på ei rett veistrekning og at han der ble stoppet av politiet. Den unge mannen har hatt førerkort for motorsykkel i flere måneder.

Mannen på motorsykkel sa under tingrettens behandling at han godtok en tilståelsesdom. Han hadde ifølge politiet kjørt motorsykkel i en hastighet på 104 kilometer i timen på en strekning hvor høyeste hastighet ikke skal overstige 60 kilometer i timen.

Påtalemyndigheten ba retten om at mannen skulle få en straff på 15 dagers fengsel med en prøvetid på to år. Det betyr at han slipper å gå i fengsel, men dette kan senere bli endret av retten dersom han i løpet av de to årene havner i retten for lignende forhold.

Mannens forsvarar argumenterte for at mannen av ulike årsaker burde få en lavere straff. Retten konkluderte på at mannen skulle få den straffen påtalemyndigheten påsto, altså 15 dagers fengsel med en prøvetid på to år. Han ble i tillegg dømt til å betale en bot på 4.000 kroner. I tillegg ble han fradømt retten til å kjøre motorvogn i ti måneder.

Forrige artikkelNorge skal ikke ha drukningsulykker
Neste artikkelFår seks uker på å svare