Under representantskapsmøtet i Redningsselskapet lørdag, ble det krevd at den nye regjeringen må etablere en nasjonal nullvisjon for drukningsulykker og en tiltaksplan for drukningsforebygging.

Organisasjonen krever at myndighetene prioriterer forebyggende sjøsikkerhet på lik linje med trafikksikkerhet. Det går fram av en pressemelding:

«Redningsselskapets representantskapsmøte krever at myndighetene etablerer en nullvisjon for drukningsulykker, noe både nyvalgt president i Redningsselskapet Jon Rysst og Siv Jensen skal arbeide med framover. Jensen skal lede en nystartet paraplyorganisasjon for alle aktører som jobber med drukningsforebygging.
Tiden er inne for nullvisjon for drukningsulykker. Dette ble vedtatt da Representantskapet, som er Redningsselskapets øverste myndighet, avholdt møte på sjøsikkerhetssenteret RS Noatun denne helgen.

– Stortinget må vedta en nasjonal nullvisjon for drukningsulykker og sette i gang arbeidet med en nasjonal tiltaksplan for drukningsforebygging, sier Jon Rysst, nyvalgt president i Redningsselskapets sentralstyre.

Kravet om nullvisjon og tiltaksplan var blant punktene i resolusjonen fra representantskapsmøtet. I tillegg ber Redningsselskapet om at offentlige myndigheter i større grad nyttiggjør seg av forebyggende arbeid utført av ideelle organisasjoner. Tilbudet om holdningsskapende og forebyggende aktiviteter rettet mot barn og unge innen sjøvett og livredning bør også i større grad styrkes.

Dette er hovedpunktene fra resolusjonen til Redningsselskapets representantskap (les hele resolusjonen i vedlegget):

Redningsselskapet mener at myndighetene bør:

Etablere en nullvisjon for drukningsulykker og finne gode tiltak for å nå denne gjennom en egen handlingsplan for det drukningsforebyggende arbeidet
Gjennomføre flere samhandlingsøvelser, der beredskapsaktørene, både offentlige, private og ideelle frivillige deltar
Prioritere bedre rammevilkår og sikre en best mulig utnyttelse av beredskapsressursene
Nedsette en totalberedskapskommisjon som gjennomgår den samlede beredskapen i Norge med fokus på samarbeid og samhandling mellom alle beredskapsaktører
Styrke kystberedskapen i nordområdene
Nytt presidentskap i Redningsselskapet

Redningsselskapet fikk også nytt presidentskap. Jon Rysst, som er Senior Vice President & Director Global Business Development i DNV, blir president, mens tidligere proff-seiler Siren Sundby tar over embetet som visepresident. I helgen fikk han og flere i sentralstyret nye verv for en toårsperiode.

Jon Rysst har ingeniørbakgrunn fra NTNU, og har jobbet i diverse lederstillinger i DNV siden 1995 i både Norge og utlandet. Han er i dag engasjert med global forretningsutvikling i DNV Maritime. Før han begynte i DNV har han jobbet med maritim forskning og som maritim rådgiver. Han kom inn i sentralstyret som visepresident i 2019, og har før den tid vært i valgkomiteen.

– Først og fremst må jeg takke for den enorme tilliten jeg har fått med dette vervet. Det er mye spennende som skjer i Redningsselskapet fremover, og jeg gleder meg til å ta fatt på de utfordringer som ligger foran oss, sier Rysst.

– Det blir viktig for oss å utvikle Redningsselskapets nye strategi fra ord til handling der vi blant annet vil sette søkelys på bærekraft og hvordan selskapet kan bidra til å bekjempe klimaendringene. Vi skal også jobbe målrettet for at Stortinget skal vedta en nullvisjon for drukning, sier Rysst.

Fra OL-vinner til visepresident

Siren Sundby, fra Son, tar over visepresidentjobben. Sundby har vært sentralstyremedlem siden 2017. Til daglig er hun visepresident i Capgemeni Invent, og har hatt en rekke styreverv, blant annet fra Sats. Som tidligere profesjonell seiler, med en rekke VM-gull og gull fra OL i Athen i 2004, er hun godt kjent med det maritime forholdene som våre redningskvinner- og menn møter langs norskekysten.

– Redningsselskapet har vært en trygghet for meg siden jeg begynte min karriere som seiler. Å få overta som visepresident er en ære. Jeg tror også det er svært positivt at dette sentralstyret blir en miks av sittende og nye medlemmer. Vi har mye god kompetanse som kan bidra til å sette Redningsselskapets visjon på den nasjonale dagsorden.

I tillegg til nytt presidentskap ble Fanny Olsen og Morten Haakstad valgt inn som nye varamedlemmer. Olsen, hjemmehørende i Tromsø, er utdannet lege, og gir sentralstyret medisinsk kompetanse. Haakstad, som til vanlig er daglig leder i Arendal Næringsforening, har i en årrekke vært styreleder i datterselskapet Securmark Scandinavia AS og har god kjennskap til Redningsselskapets virksomhet.

Styret i Redningsselskapet

President Jon Rysst (gjenvalgt – sittende visepresident)
Visepresident Siren Sundby (gjenvalgt – sittende styremedlem)

Sentralstyremedlemmer:
Per Hindenes (gjenvalgt)
Per-Ørnulf Dæhli(gjenvalgt)
Simone Møkster (gjenvalgt)
Camilla Halleraker (gjenvalgt)
Nils Petter Dyvik (gjenvalgt)
Bjørn Vidar Evjen (ansattrepresentant sjø – nyvalgt)
Ståle Eikeland (ansattrepresentant land – nyvalgt)

Varamedlemmer:
Fanny Olsen (ny)
Morten Haakstad (ny)»

Forrige artikkelFørste el-lastebil fra Oslo til Tromsø
Neste artikkelMotorsyklist: – Ga litt gass