75 personer omkom i drukningsulykker i 2021. I Nordland var det en nedgang fra 10 til tre omkomne på ett år.

Ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk er det på landsbasis en nedgang på 14 prosent sammenlignet med 2020. Hele 60 prosent av de som omkom var 60 år eller eldre.

– De fra 60 år og oppover utgjør 22 prosent av befolkningen i Norge, og er dermed sterkt overrepresentert på drukningsstatistikken, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

– For å lykkes i arbeidet med å redusere antall drukningsdødfall i Norge i årene framover, er det helt nødvendig å bruke ressurser på tiltak som treffer den godt voksne delen av befolkningen, fortsetter Krangnes.

Fylkesvis fordeling (2020 i parentes):

  1. Troms og Finnmark: 13 (9)
  2. Nordland: 3 (10)
  3. Trøndelag: 7 (5)
  4. Møre og Romsdal: 2 (5)
  5. Vestland: 13 (12)
  6. Rogaland: 6 (10)
  7. Agder: 5 (4)
  8. Vestfold og Telemark: 5 (6)
  9. Viken: 12 (19)Innlandet: 8 (6)
  10. Oslo: 1 (2)

Nedgang i fall

Nedgangen er størst i ulykker etter fall fra land. Det var også en nedgang i drukning i forbindelse med bading.

– Barn og unge mellom null og 25 år er vanligvis den gruppen som er mest utsatt for badeulykker, men i 2021 omkom ingen i denne aldersgruppen. Det er gledelig, sier Krangnes.

Halvparten av de som omkom i badeulykker i fjor var i 70- og 80-årene, noe som også har vært tilfellet i de foregående årene.

– Det kan være at noen stoler på ferdigheter de har hatt tidligere i livet, og overvurderer nåværende ferdigheter og fysikk. Internasjonal forskning viser også at underliggende sykdommer kan være medvirkende årsak til drukningsulykker i denne aldersgruppen, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet.

Ulykker fra fritidsbåt

Samtidig økte antall drukningsulykker fra fritidsbåt med 25 prosent, fra 20 omkomne i 2020 til 25 i 2021.

Ni personer druknet etter fall gjennom is. Det er tre ganger så mange som i 2020.

– Vi må 30 år tilbake i tid til 1991, da ti personer omkom, for å finne flere drukningsulykker etter fall gjennom isen. Snittet er på tre – fire ulykker i året, sier Krangnes.

87 prosent av alle som druknet i fjor var menn, mens 13 prosent var kvinner. 4 prosent var barn og unge under 18 år.

Flest drukningsulykker i Troms og Finnmark

I Vestland og Troms og Finnmark omkom 13 personer i drukningsulykker i 2021. Tett fulgt av Viken med 12 drukningsdødsfall.

– Ser vi dette opp mot antall innbyggere i fylket, hadde Troms og Finnmark hele 5,3 drukningsdødsfall pr 100 000 innbyggere i 2021. Snittet i Norge var på 1,4, sier Krangnes.

Én omkom i desember

Kun én person omkom som følge av drukning i desember 2021. En mann i slutten av 60-årene ble funnet omkommet nærheten av en båt utenfor Namsos i Trøndelag.

Se detaljert digital statistikk på rs.no/drukning og i denne videoen.

Mest mulig relevant statistikk for å forebygge ulykker

Redningsselskapets drukningsstatistikk viser en reell nedgang i antall drukningsdødsfall i 2021 fra året før. En del av denne nedgangen skyldes arbeidet med ta suicidale hendelser ut av statistikken, som skjer i dialog med politiet. Suicidale hendelser utelukkes for at Redningsselskapets drukningsstatistikk skal være relevant for å forebygge drukning som skyldes ulykker.

Forrige artikkelKan vente seg penger i januar
Neste artikkelDirekte: Slik er vei og trafikk nå!