Regjeringen tar mål av seg om å innføre en nullvisjon for drukningsulykker i Norge.

– Dette er en gledens dag for hele det norske folk, og vi ser fram til å gi innspill til en nasjonal handlingsplan mot drukning, sier generalsekretær Grete Herlofson i Redningsselskapet.

Regjeringen har nå vedtatt en ambisiøs nullvisjon med det klare målet om å eliminere tap av liv som følge av drukningsulykker. Fiskeri- og havministeren vil stå i spissen for koordineringen av dette omfattende arbeidet.

– Det er bra at regjeringen har lyttet til Redningsselskapet og setter i gang arbeidet med å få ned de dystre drukningstallene. Nå kreves det umiddelbar handling, sier Herlofsen i en pressemelding.

Samlet innsats

Hensikten med nullvisjonen er å mobilisere en samlet og helhetlig nasjonal innsats for å redusere antall drukningsulykker betydelig, samtidig som det skapes økt oppmerksomhet rundt viktigheten av drukningsforebygging.

Ifølge foreløpige tall fra Redningsselskapets drukningsstatistikk har allerede 60 personer omkommet som følge av drukningsulykker i Norge. Av disse har 54 mistet livet fram til 31. juli, mens 6 har omkommet så langt i august.

Handlingsplan

Nullvisjonen vil følges opp med en grundig handlingsplan. Fiskeri- og havministeren har til hensikt å innhente innspill til denne planen fra både offentlige og private aktører, inkludert Redningsselskapet og organisasjonen Flyte.

– Det er gledelig med en regjering som har lyttet til våre innspill, og at det kommer både en nullvisjon for alle drukningsulykker og en handlingsplan vi selv får være med å utforme. Men det haster, og vi forventer at vi ser spor av dette i statsbudsjettet for 2024, sier Siv Jensen, daglig leder av organisasjonen Flyte.

– Vi må få til en samlet nasjonal innsats mot drukningsulykker og økt bevissthet om forebygging. Det er mange flinke aktører som gjør mye bra arbeid på dette feltet, og jeg ser fram til å få gode innspill i det videre arbeidet, uttaler fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i den samme meldinga.

I sin egen pressemelding fra statsråden viser han til at mange omkommer som følge av drukning.

– Dette er noe regjeringen ser alvorlig på. Derfor tar vi nå grep og vedtar en nullvisjon om ingen omkomne som følge av drukningsulykker. Ett liv tapt til drukning er ett for mye, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Så langt i år har 53 personer druknet i Norge, viser tall fra Redningsselskapet. Det er seks flere enn på samme tid i fjor. 14 personer omkom i drukningsulykker i juli.– Antallet drukningsulykker er for høyt og det er alvorlig. Mine tanker går til de som har opplevd en ufattelig tragedie. Arbeidet med drukningsforebygging er viktig for regjeringen og for meg personlig, sier fiskeri- og havminister Skjæran.Regjeringen etablerer nå en nullvisjon mot drukningsulykker på fritidsområdet. Fra før har regjeringen etablert en nullvisjon om ingen omkomne eller hardt skadde på sjøen fra fritids- og yrkesfartøy.

Nullvisjonen skal følges

– Nullvisjonen skal følges av en handlingsplan. Vi må få til en samlet nasjonal innsats mot drukningsulykker og økt bevissthet om forebygging. Det er mange flinke aktører som gjør mye bra arbeid på dette feltet, og jeg ser frem til å få gode innspill i det videre arbeidet, sier fiskeri- og havministeren.

Drukning skjer under bading, i forbindelse med ferdsel på utrygg is, etter fall fra båt eller land. Ansvaret for drukningsforebygging generelt er spredt mellom ulike departement, som sammen skal utarbeid en handlingsplan. Nærings- og fiskeridepartementet koordinerer dette arbeidet.

Forrige artikkelBuss på avveie skaper nabostrid
Neste artikkelKrever at staten rydder opp