Staten må komme med en støttepakke etter at EU har vedtatt forbud mot salg av gummigranulat til bruk på kunstgressbaner.

Det mener Fylkestinget i Nordland etter varslede EU-krav. Bekymringer har spredt seg gjennom idrettsmiljøet i Nordland etter varslede EU-krav om forbud mot salg av gummigranulat på kunstgressbaner. I en enstemmig uttalelse har Nordland fylkesting stått opp for idretten ved å kreve en omfattende statlig støttepakke for å håndtere den kommende overgangen til mer miljøvennlige alternativer.

EU-kommisjonen har annonsert at forbudet mot gummigranulat ligger an til å bli vedtatt i september, med en overgangsperiode på åtte år. Denne overgangen vil trolig resultere i økte kostnader for idrettslag som allerede har vært under finansielt press, påpeker Nordland fylkesting i en uttalelse som ble vedtatt før sommeren.

Vil bremse spredningen

Håkon Møller, en sentral skikkelse i Miljøpartiet De Grønne i Nordland, fremmet initiativet til uttalelsen og understreker viktigheten av nasjonal støtte i denne overgangen.

– Jeg er veldig glad for at fylkestinget støtter intensjonen bak de nye reglene, og anerkjenner behovet for å bremse spredningen av mikroplast. Samtidig må klubbene få hjelp og økonomisk støtte til sitt arbeid med å få plass gode alternativer. Her må Staten på banen, bokstavelig talt, sier han i en pressemelding.

Miljøvernnnlige alternativer

Styreleder Reinert Aarseth i Nordland idrettskrets slutter seg til kravet om støtte.

– Nordland idrettskrets støtter denne uttalelsen. For klubber i Nordland, som eier kunstgressbaner, er det særdeles viktig å få på plass miljøvennlige alternativ som kan tas i bruk når baner skal rehabiliteres og nye skal etableres. Idretten i Nordland ønsker å bidra til et bedre miljø, men under den forutsetning at det ikke tar knekken på idrettslagenes økonomi.

600 kilo per bane

De bekymringene som er blitt fremsatt, er ikke ubegrunnede. Ifølge estimater fra NTNUs har norske kunstgressbaner årlig bidratt med hele 1200 tonn mikroplast, som utgjør 600 kg per bane. Dette har gjort kunstgressbaner til en av de største kildene til mikroplastspredning i Norge.

Nordland fylkesting støtter målet om en rask utskifting av plastholdig gummigranulat, men påpeker viktigheten av gode erstatninger. Utfordringene med nye alternativer, som kork, kokos, sukkerrør, olivenstein, bjørk, amerikansk furu og sand, krever mer forskning og erfaringsutveksling.

Trenger erstatninger

For å ivareta både miljøet og idrettslagenes økonomi, har Nordland fylkesting krevd at statlige myndigheter tar ansvar for å fremme gode erstatninger og hjelper kommuner og klubber med kostnadene ved rehabilitering og avhending av gummigranulat. Målet er å legge til rette for ekte, bærekraftig idrettsglede i hele landet gjennom samarbeid mellom frivilligheten, kommuner, fylkeskommuner og staten.

Forrige artikkelVedtar nullvisjon mot drukning
Neste artikkelOpphever vedtak om avfallsanlegg