Sigerfjordveien har i over to år vært sentrum for en voksende nabostrid. En uregistrert buss, hensatt på eiendommen til en av naboene, har skapt frustrasjon og bekymring blant lokale beboere.

Eierne av eiendommer i nærheten av der bussen er parkert, har rettet en klage til Sortland kommune om at bussen er til sjenanse. De mener bussen utgjør en sikkerhetsrisiko.

Inne i bussen har klagerne oppdaget at den er full av diverse gjenstander – noen av dem potensielt farlige, heter det i klagen.

– Det er gassflasker der inne. Vi kan ikke bekrefte at de er sikret på en trygg måte. Lasteromsdørene står også ofte åpne, slik at hvem som helst kan ta for seg av innholdet, skriver klagerne.

I tillegg til de potensielle sikkerhetsrisikoene, peker klagerne på at bussens plassering tett opptil eiendomsgrensen er trafikkfarlig. Spesielt med tanke på inn- og utkjøring til fylkesveien.

Klagerne hevder også at plasseringen av bussen er i strid med paragraf 85 i plan- og bygningsloven, som omhandler nødvendige tillatelser og naboers rettigheter.

Men det stopper ikke der. Klagerne er også bekymret for miljøet. Dersom bussen blir stående over tid, kan den bidra til forurensing i lille bygdesamfunnet, advarer de.

Forrige artikkelBeslutning om datasenter kan bli omgjort
Neste artikkelVedtar nullvisjon mot drukning