Hadsel kommune utsetter iverksetting av sitt vedtak om at det ikke skal være datasenter på Myran sør for Stokmarknes.

Hadsel kommune opplyser dette i en henvendelse til SH PROSJEKT AS, ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS og Aktium Eiendom AS. Utsettelsen kommer i i kjølvannet av et tidligere brev fra Statsforvalteren i Nordland som tar opp saken rundt iverksetting av vedtak og oppsettende virkning.

I et brev datert 10.07.2023 varslet Hadsel kommune om mulig pålegg om opphør av bruk, forbud mot fortsatt virksomhet, stansing av arbeid, og en potensiell tvangsmulkt. Men i et brev fra Statsforvalteren den 28.07.2023, ble det besluttet at vedtaket, som innebar et avslag på klagen om rammetillatelse, ikke skal iverksettes før det foreligger en endelig dom i klagesaken.

Hadsel kommune understreker i sitt brev at den har en plikt til å etterkomme avgjørelser fra overordnede myndigheter. På bakgrunn av dette har de valgt å sette oppfølgingen av forhåndsvarselet om byggerett på vent, inntil en endelig avgjørelse er på plass i klagesaken.

Kommunen har også gitt beskjed om at det er en mulighet for at Statsforvalterens beslutning kan bli omgjort. Hvis dette skulle skje, vil berørte parter motta et nytt brev som omhandler iverksettingen av forhåndsvarselet. I mellomtiden kan kommunen utføre tilsyn for å sikre at tiltaket overholder andre juridiske krav.

Dette vedtaket er en prosessledende avgjørelse, som betyr at det ikke kan klages på beslutningen.

Kommunedirektør i Hadsel, Janne Kankaala, oppfordrer alle berørte parter til å kontakte kommunen dersom det oppstår ytterligere spørsmål rundt saken.

Forrige artikkelLofotkraft tapte kampen
Neste artikkelBuss på avveie skaper nabostrid