Revidert versjon av handlingsplan for hubro er nå sendt ut på høring fra Statsforvalteren i Nordland. Høringsfristen er satt til 31. januar 2022.

Hubro er verdens største ugle og har et imponerende vingespenn. Statsforvalteren i Nordland har nå sendt ut revidert versjon av handlingsplan for hubro på høring. Den reviderte planen er ment å gjelde for perioden 2022-2026.

Høringsbrevet sendes til aktører som har vært involvert i handlingsplanen i forrige periode eller er direkte berørt av foreslåtte tiltak, men alle som ønsker er velkomne til å gi innspill til planen. Statsforvalteren ønsker å oppfordre til at eventuelle innspill til høringen sendes gjennom de aktuelle organisasjoner/foreninger/etater.

Statsforvalteren i Nordland ønsker spesielt innspill og kommentarer til tiltaksplanen som presenteres i kapitlene fem og seks. Det reviderte faggrunnlaget for handlingsplanen er utarbeidet av BirdLife Norge og ligger til grunn for revidert handlingsplan. [Status og trusler for hubro i Norge].

Forrige artikkelFår større ansvar for hav, kyst og maritim politikk
Neste artikkelJobber for nasjonal dronelinje