Fylkesråd Elin Dahlseng Eide ber kunnskapsministeren om å opprette nasjonal dronelinje på Andøya.

I Solbergregjeringens forslag til statsbudsjett i 2022, lå det ingen penger til en landslinje i dronefag. Fylkesråd Elin Dahlseng Eide er skuffet, men gir ikke opp håpet, heter det i en pressemelding.

– Vi har skrevet brev til vår nye kunnskapsminister Tonje Brenna, og ber om at det opprettes en landslinje i dronefaget fra høsten 2022, sier Eide.

Vil styrke Andøya

Henvendelsen til Kunnskapsdepartementet baserer sin begrunnelse på Hurdalsplattformen, som legger et fokus på å «sikre en bærekraftig og effektiv offentlig sektor må den ta opp i seg utviklingen av ny teknologi.» Fylkestingsrepresentant Kjell Are Johansen fra Andøya er enig i at Andøy videregående skole har alt som trengs for en satsing på dronefaget.

– Vi mener en landslinje innen dronefag ved Andøy videregående skole vil sikre både intensjonen, samt sikre Stortingets vedtak om å styrke arbeids- og næringslivet i Andøysamfunnet, sier Johansen.

Erfaring på drone

Andøy videregående skole tok i 2017, i samarbeid med Andøya Space Education, initiativ til utvikling og etablering av et nytt nasjonalt tilbud innen dronevirksomhet. Tilbudet skal bygge på Vg1 Elektro og datateknologi.

– Dronenæringen vokser veldig hurtig, og veksten skjer globalt. Næringen er i god utvikling i Norge. Til nå har veksten vært spesielt på forbrukermarkedet, men bedriftsmarkedet er også i kraftig vekst. Ikke minst vil det også komme vekst innenfor det militære markedet i Norge i årene som kommer. Andøya har arealer og plass til en slik aktivitet, avslutter fylkesråd Elin Dahlseng Eide.

Forrige artikkelHøring av revidert handlingsplan for hubro
Neste artikkelDisse kan få fritak fra karakterer