Elever i studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring kan søke Statsforvalteren om fritak fra vurdering med karakter i andre fremmedspråk.

Det er Statsforvalteren i Nordland som melder dette. Forutsetningen for innvilgelse av dispensasjon er at eleven har dysleksi eller spesifikke språkvansker i en slik grad, at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdig opplæring. Det kan også gis dispensasjon ved andre funksjonsnedsettelser, om konsekvensene av utfordringene ligger nær opp til de en ser ved dysleksi eller spesifikke språkvansker, i språkfaget.

Dersom eleven får dispensasjonen innebærer får han fritak fra vurdering med karakter i faget fremmedspråk som fellesfag. Dispensasjonen gir ikke fritak fra opplæring i andre fremmedspråk, og det kan heller ikke gis dispensjon fra faget engelsk.

Det er flere krav til de som ønsker å søke. De må kunne vise til at personen er eller har vært elev i videregående opplæring – studieforberedende utdanningsprogram. At personen er rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker i en slik grad at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdig opplæring.

Det er leven selv som søker via skolen. Det vil gi en oversikt over antallet elever som søker.

Forrige artikkelJobber for nasjonal dronelinje
Neste artikkelWiderøe-selskap skal få el-fly i lufta