Widerøe etablerer et nytt norsk selskap med navnet «Widerøe Zero» som skal få i gang fremtidens grønne løsninger innen luftfart.

Det går fram av en pressemelding fra Widerøe.

– En grønn revolusjon er i gang i luftfarten! Den teknologiske utviklingen går mye raskere enn vi klarte å forestille oss for bare to år siden. I denne omstillingen kan Norge med sitt kortbanenett ta en nøkkelposisjon. Målet med Widerøe Zero er å være med å endre hele flyindustrien, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe i pressemeldingen.

Widerøes strategidirektør, Andreas Kollbye Aks, forlater nå stillingen sin i Widerøe for å lede det nye selskapet.

– Widerøe Zero blir ikke et nytt flyselskap, men en kunnskapsbygger og en testarena for fremtidens mobilitet. Første kunde er Widerøe, med sine ambisjoner om nullutslipsflyvninger allerede i 2026. I tillegg ønsker Widerøe Zero å hjelpe andre selskap med tilsvarende ambisjoner, sier han.

– Vi skal se på mange muligheter, innen alt fra utslippsfrie fly til andre teknologiske plattformer for frakt og persontransport. Selskapets primære oppgave blir å utforske muligheter og utvikle dreiebøker for hvordan nye mobilitetskonsepter kan sertifiseres og kommersialiseres.

Nullutslippsfly – drevet av elektrisitet eller hydrogen – kan operere med lavere kostnader enn fly drevet av fossilt drivstoff, heter det videre. Den nye teknologien kan åpne opp for flere avganger og nye ruter. Noe som kan få stor betydning for både kortbanenettet i Norge og andre distriktsområder i verden.

– Etter hvert vil vi også se på mulighetene for transportmidler som kan ta av og lande vertikalt, slik et helikopter gjør. Når vi ikke trenger rullebaner, kan vi fly til og fra både byentrum og destinasjoner uten flyplass. Dessuten har nullutslippsfly potensiale til å fly døgnet rundt, fordi vi forventer at de vil fly veldig stille sammenlignet med dagens fly.

Forrige artikkelDisse kan få fritak fra karakterer
Neste artikkelStår dårlig til i spesielt to kommuner