Jan Steffensen fra Melbu ber ordfører Siv Dagny Aasvik finne løsninger som kan skape større tillit i befolkningen og blant egne ansatte i kommunen.

Det er i en interpellasjon til Hadsel kommunestyre, ved ordføreren, at kommunestyrerepresentanten for Melbu og omegn samarbeidsliste tar opp folkets tillit i forhold til den senere tids situasjonen innenfor helse- og omsorgssektoren i Hadsel kommune.

– I leserinnlegg fra ansatte innenfor tjenesten sist lørdag, beskrives situasjonen som «En vind som er i ferd med å blåse opp til storm» og «et hav av kaos». Det beskrives en situasjon som er uholdbar for mange trofaste ansatte og som «går på akkord med seg selv år etter år», sier Jan Steffensen i interpellasjonen.

– Likeledes påpeker Eldreaksjonen stadig manglende kapasitet og uheldige tilsander innenfor eldreomsorgen. Tillitsvalgte advarer mot ytterligere reduksjoner og påpeker at dette kan få store negative konsekvenser.

– Enkeltbrukere og brukere av tjenester innenfor eldreomsorgen, gir uttrykk for fortvilelse i forhold til manglende kapasitet innenfor institusjonstjenesten, innenfor hjemmesykepleien, innenfor øvrig hjemmebasert omsorg, innenfor fysioterapeuttjenesten og innenfor terapitjenesten.

Jan Steffensen mener at situasjonen gir Hadsel kommune et åpenbart omdømmeproblem. Kommunestyret er kommunens høyeste organ og med et ansvar for helse- og omsorgstjenesten yter befolkningen et trygt og godt tilbud med kapasitet, i samsvar med lov og forskrift.

– Hva kan og bør gjøres fra kommunens side for å skaffe oversikt over situasjonen og hvilke tiltak bør iverksettes på kort sikt for å skape en helse- og omsorgstjeneste som har større tillit i befolkningen og blant egne ansatte, spør Jan Steffensen i interpellasjonen.

Forrige artikkelRådmannen: Vil vurdere legekontor på sykehuset
Neste artikkel43 mister jobben innen oppdrett