Rådmannen i Hadsel, Ola Morten Teigen, mener det er aktuelt å diskutere å leie legelokaler hos Nordlandssykehuset på Stokmarknes.

Kommunikasjonssjef Randi Angelsen i Nordlandssykehuset kunne fredag fortelle at de gjerne går i dialog med Hadsel kommune om lokaler på Stokmarknes, men mener det må være opp til Hadsel kommune å ta kontakt. Vi har derfor stilt noen konkrete spørsmål til rådmannen i Hadsel, knyttet til hans forslag om å samlokalisere legekontorer i Hadsel.

– Har rådmannen nå eller tidligere vurdert samlokaliseing av legeressursene på Stokmarknes til Nordlandssykehuset Vesterålen?

– Sykehuset har fine lokaler og det er muligheter der som vil bli vurdert om vi skal flytte tjenesten. Vi må imidlertid være sikre på strukturen flere år fremover før vi binder oss i en avtale for 5-10 år fremover, sier rådmannen.

– Har kommunen vurdert hvilke praktiske og økonomiske fordeler en samlokalisering på sykehuset kan gi?

– Det er trolig ikke aktuelt for sykehuset å ha en samorganisering av legekontor med deres drift, det er sannsynligvis kun aktuelt å leie lokaler. Skal det fremkomme betydelige synergier, ut over kort avstand mellom interkommunal legevakt og kommunale legekontorer, må dette trolig skje gjennom samlokalisering av ett eller flere av dagens kommunale legekontorer.

– Tror rådmannen at det kan være mulig for kommunen i dialog med sykehuset å oppnå en fordelaktig avtale med sykehuset, som 1) kan spare kommunen for de utgifter som ønskes innspart og 2) gi et praktisk og godt tilbud lokalt på Stokmarknes gjennom en samlokalsiering på sykehuset.

– Praktisk plassering kan tror jeg kan oppnås gjennom dialog med sykehuset, men signaler fra sykehuset så langt i andre sammenhenger er at samarbeid med personell ikke synes aktuelt fra deres side. Dialog er alltid mulig, og alltid riktig, men jeg oppfatter ikke at samorganisering av tjenester er i tråd med deres strategi.

– Som vertskommune for den interkommunale legevakta leier Hadsel kommune lokaler på kveldstid, nattetid og i helger/helligdager i sykehuset. Samtidig står de samme lokalene tomme på dagtid når det kommunale legekontoret på stedet er åpent. Hva mener rådmannen om at romkapasitet står ledig på sykehuset, samtidig som kommunens legeressurser potensielt kunne vært lokalisert i disse lokalene på dagtid.

– Jeg oppfatter lokalene å være alt for små til å kunne håndtere alle de leger som i dag jobber på legekontoret på Stokmarknes. Det vil derfor ikke være mulig å bruke det på skissert vis etter min vurdering, avslutter rådmannen.

Forrige artikkelDette har du ikke dekning for, Tor Johannes Jensen
Neste artikkelHelse: Etterlyser tiltak for større tillit blant folk