Nordlandssykehuset i Vesterålen er ikke fremmed for å diskutere samlokalisering av legevaktene på Stokmarknes, dersom ledelsen i Hadsel kommune ber om det.

Redaksjonen i 8445melbu.no har i forbindelse med at rådmannen i Hadsel kommune foreslår å slå sammen de kommunale legekontotrene i Hadsel, rettet spørsmål til administrerende direktør Paul Martin Strand i Nordlandssykehuset (NLSH). Spørsmålene er knyttet til en eventuell samlokalisering av den interkommunale legevakta ved sykehuset og legekontoret på Stokmarknes. Bakgrunnen er at det er Nordlandssykehuset som eier lokalene som den interkommunale leier ved sykehuset, selv om sykehuset selv ikke driver legevakt. Og har fått svar på våre spørsmål til Strand via kommunikasjonssjef Randi Angelsen i Nordlandssykehusets administrasjonen.

Samlokalisering
Vi har stilt spørsmål om det vil være aktuelt for NLSH å diskutere samlokalisering med kommunens legevakt, der fastlegene på Stokmarknes flytter til lokaler og ledig romkapasitet på sykehuset, dersom Hadsel kommune eller politikere skulle be om det?

­– Det er alltid aktuelt å føre samtaler med vår vertskommune Hadsel, dersom kommunens ledelse ber om det, sier kommunikasjonssjef Randi Angelsen i Nordlandssykehuset i en e-postmelding til 8445melbu.no.

Alternativer til nedleggelser
Redaksjonen i 8445melbu.no har vært opptatt av om det finnes mulige gevinster gjennom et mulig tettere samarbeid mellom sykehuset og kommunen, som er vert for den interkommunale legevakta på sykehuset. Bakgrunnen er rådmannens forslag om en mulig sammenslåing av legekontor i kommunen, der målet er å spare cirka 1,5 millioner kroner. Kan det gjøres andre tiltak som vil spare penger for kunnunen?

Frykter at de mister legekontoret
Det er mange på Hadsel innland og på Melbu som etter rådmannens ferske tilrådning til formannskapet frykter at deres lokale legekontorene skal bli lagt ned. Og om det er forenlig med at det per i dag er to legevakter i kommunen, samtidig som det står ledige legelokaler på sykehuset på dagtid, når den interkommunale legevakta er stengt.

– Har det tidligere vært drøftelser internt i NLSH eller med Hadsel kommune omkring mulighetene for en felles legevakt på Stokmarknes, eller en samlokalisering av legevaktene?’

– Nei, felles kommunal legevakt for Vesterålskommunene er ikke drøftet med oss, sier kommunikasjonssjef Randi Angelsen i Nordlandssykehuset.

– Dersom Hadsel kommune skulle be om det, vil det da i praksis kunne være plass og kapasitet til kommunens leger på sykehuset når vi vet at de interkommunale lokalene står tomme på dagtid (når kommunens fastleger er på jobb)?

– Vi kjenner ikke til hva slags arealbehov kommunen i så tilfelle ville ha, så spørsmålet kan ikke besvares før vi kjenner til det.

– Hvilke formelle hindringer kan stå i veien for en felles legevakt på Stokmarknes?

– Spesialisthelsetjenesten (sykehusene) har ikke ansvar for legevakt. Spørsmålet må derfor adresseres til kommunen, sier Randi Angelsen i Nordlandssykehuset.

– Vi er kjent med at NLSH sa opp en tidligere avtale med Hadsel kommune, der NLSH bidro med sykepleiere i den interkommunale legevakta. Hva er bakgrunnen for at denne avtalen ble sagt opp, og hvilke konsekvenser fikk det i forhold til kommunens innbyggere?

– Hovedbegrunnelsen for oppsigelsen er at Nordlandssykehusets oppgave er å drive spesialisthelsetjeneste, mens legevakt/legevaktsformidling er en kommunal oppgave. Nordlandssykehuset har hatt tilsvarende samarbeid om legevaktformidling i våre øvrige regioner, Lofoten og Salten. Alle disse avtalene er sagt opp tidligere. Det har derfor kun vært Vesterålen som har gjenstått. Oppsigelsen gjelder bruk av sykepleieressurser og legevaktsformidling, sier kommunikasjonssjef Randi Angelsen i Nordlandssykehuset.

Forrige artikkelTrålerrederiet Havfisk fisker mer på kortere tid
Neste artikkelDette har du ikke dekning for, Tor Johannes Jensen