Journalist Tor Johannes Jensen i Bladet Vesterålen skriver onsdag 6. april at Rådmannen i Hadsel foreslår å legge ned Melbu legekontor. Det har han ikke dekning for. 

LederPressens egne regler er klare, og sier at man skal sørge for at overskrifter, ingresser og inn- og utannonsering ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Nå mener vi ikke at dette er noe som ofte skjer i Bladet Vesterålen, men denne gangen har nok avisen trådd litt uforsiktig.

I ingressen skriver avisen at «Rådmannen i Hadsel foreslår å legge ned Melbu legekontor». Så langt vi har forstått har ikke rådmannen sagt dette. Å slå sammen legekontorene for å spare 1,5 millioner kroner er for avisen ensbetydende med at legekontoret på Melbu skal legges ned. Er det helt umulig å slå sammen legekontorene og samle dem på Melbu?

Det er også interessant å merke seg rådmannens måte å legge fram saken på. Han foreslår å «slå sammen» legekontor. I praksis er det snakk om å legge ned ett av dem, og overføre legene til det legekontoret som overlever kuttprosessen i kommunen.

Vi mener imidlertid at det vil være en hån mot Melbus befolkning dersom man velger å legge ned her. Stedet har allerede mistet folketannrøkta, som gjenoppstår i åtte-millionersklassen på Rådhuset i disse dager. Dersom kommunen må kutte i antall legekontorer på Hadseløya, er det vår klare mening at legekontoret på Melbu bør bestå.

Legetjenestene har aldri vært bedre på Melbu enn da private aktører drev dette på Melbu inntil for kort tid siden. Det flotte tilbudet ble gjort om til en kommunal tjeneste, en tjeneste som befolkningen mener har blitt dårligere. Ikke minst fordi helse- og omsorgssjefen i fjor sommer besluttet at Melbus befolkning skulle reise til Stokmarknes i syv-åtte uker i en periode kommunen ikke klarte å administrere sine egne oppgaver på en god nok måte.

Til det siste vil vi imidlertid håpe at rådmannen er alene omkring forslaget om å redusere antall legekontor i kommunen. Og ut fra uttalelsene fra de politiske partiene i kommunen i fjor sommer, er det ingen av dem som kommer til å støtte et slikt forslag. Dermed vil Melbu også etter denne runden ha eget legekontor.

Vi har gitt Tor Johannes Jensen muligheten til å kommentere vår påstand om at det ikke er dekning for hans påstand i artikelen, men har dessverre ikke fått noen tilbakemelding på det.

Forrige artikkelNordlandssykehuset: Snakker gjerne om samlokalisering på Stokmarknes
Neste artikkelRådmannen: Vil vurdere legekontor på sykehuset