Helse Nord har vedtatt å opprette det nye hjertetilbudet ved Nordlandssykehuset i Bodø, som hjertemiljøet i Tromsø har vært svært kritisk til.

Til grunn for vedtaket ligger blant annet en konklusjon fra en ekspertgruppe som har vurdert risiko ved opprettelse av et hjertesenter ved Nordlandssykehset.

Et PCI-senter ved Nordlandssykehuset kan gi befolkningen på Helgeland og i resten av Nordland et raskere og lettere tilgjengelig hjertetilbud – når tid er kritisk. Det konkluderte ekspertgruppen som har vurdert risiko ved opprettelse av et hjertesenter ved Nordlandssykehuset.

– Dette kan vi rett og slett ikke overse. Det er derfor en klok og gjennomarbeidet beslutning å opprette et PCI-senter ved Nordlandssykehuset, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i en pressemelding.

– Denne saken har skapt overraskende mye støy. Nå er det viktig at de ulike fagmiljøene samarbeider om utviklingen av helsetilbudene i nord, sier Norvoll, som også mener at Universitetssykehuset i Tromsø er viktig for hele Nord-Norge.

–De bidrar til større kompetanse blant vårt helsepersonell. Landsdelen trenger et velfungerende fagmiljø ved universitetssykehuset, sier han.

Den raske teknologiutviklingen berører også sykehusene i Nord-Norge.

– Det gjør at enkelte tilbud kan tilbys flere steder. Ikke bare ved de største sykehusene, mener han.

Den offentlig styrte helsetjeneste skal gi hele befolkningen likeverdig tilgang til gode helsetjenester – uansett sosial og økonomisk status eller bosted.

– Det er grunnpilaren i norsk helsepolitikk. Og det er nettopp dette som ligger til grunn for Helse Nord sitt styrevedtak i dag. Styret i Helse Nord har rett og slett satt pasienten i sentrum med beslutningen om å opprette et nytt PCI-senter, avslutter Norvoll.

Forrige artikkelKjent og kjær kystfugl inn på global verneliste
Neste artikkelSlik er vedtaket om PCI-senter i Bodø