43 arbeidsplasser går tapt i Vesterålen når oppdrettsselskapet Cermaq legger ned slakteriet sitt i regionen.

I en pressemelding fra selskapet heter det at Cermaq Norway satser i Nordland, men at de har behov for økt slakterikapasitet i regionen. I dag har selskapet to slakterier i regionen; ett i Alsvåg i Øksnes kommune og ett i Skutvik i Hamarøy kommune. En utvidelse av disse to slakteriene er vurdert opp mot byggingen av et nytt fellesslakteri på Storskjæret i Steigen. Etter en grundig vurdering av de ulike alternativene har Cermaq nå besluttet at den beste løsningen vil være å bygge et nytt fellesslakteri på Storskjæret i Steigen kommune.

– Det er en grundig vurdering av flere forhold som gjør at vi nå har valgt å gå inn for å bygge et nytt fellesslakteri for vår virksomhet på Storskjæret i Steigen, sier Geir Molvik, adm. dir. i Cermaq Norway. Vi ser ett nytt slakteri som den mest effektive og fremtidsrettede løsningen.

Dette er en stor investering for Cermaq og en viktig sak som betyr mye for mange, spesielt for våre ansatte på slakteriene i Skutvik og Alsvåg. Vi har hatt en tett dialog med tillitsvalgte og ansatterepresentanter i denne prosessen. Det er viktig for oss å sikre den gode kompetansen vi har i dag, og vi vil nå fortsette arbeidet med å sikre gode løsninger for alle de som er berørt, sier Geir Molvik.

Slakteriene i Alsvåg og Skutvik vil opprettholde normal drift frem til nytt fellesslakteri står klart til bruk på Storskjæret. Planlagt oppstart av drift på Storskjæret er andre kvartal 2018.

Et nytt slakteri på Storskjæret vil ha en dagskapasitet på inntil 375 tonn rund fisk og filetkapasitet på ca 40 tonn pr. dag.

Forrige artikkelHelse: Etterlyser tiltak for større tillit blant folk
Neste artikkelNarkomiljø rullet opp i Lofoten