Administrasjonen i Helse Nord opprettholder anbefalingen om å opprette et PCI ved Nordlandssykehuset i Bodø.

– Helsetjenester skal være likeverdige i Norge, det er en grunnpilar i den norske velferdsmodellen. Derfor er denne innstillingen viktig, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i en pressemelding.

Samfunnsoppdraget til Helse Nord

– Jeg registrerer at administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, fremhever samfunnsoppdraget i sin begrunnelse. Det er rett og slett avgjørende at Helse Nord evner å skape et godt, rettferdig og likeverdig helsetilbud i hele Nord-Norge, sier Norvoll.

Arbeidsfordeling

PCI-tilbudet i Bodø skal skje som en senter-satellitt-modell fra det regionale PCI-senteret ved Universitetssykehuset i Tromsø.

– Det er en klok modell som også legger opp til at Universitetssykehuset fyller samfunnsoppdraget sitt i landsdelen, sier Norvoll.

Maner til ro

Saken om et hjertesenter har skapt en viktig debatt.

– Jeg vil mane til at vi nå alle bruker tiden fremover til å være konstruktive til hvordan vi kan utvikle et mest mulig likeverdig helsetilbud, avslutter Norvoll.

Forrige artikkelTrafikkhell uten personskader i Ingelsfjorden
Neste artikkelNy gang- og sykkelsti bygges i Hadsel