Det skal bli tryggere skoleveg for ungene og alle som ferdes langs fylkesveien ved Sandnes i Hadsel.

Samferdselsråd Svein Eggesvik (Sp) tok torsdag det første spadetaket sammen med elever ved Sandnes skole.

Tryggere veg

Langs fylkesveg 885 gjennom Sandnes ferdes det en god del barn og unge. Området er tett befolket, og det kjører 850 kjøretøy i døgnet (ÅDT) på denne vegen, melder Nordland fylkeskommune.

– Vi  ønsker vi å gjøre det tryggere for de myke trafikanetene på Sandnes, derfor bygger vi nå 660 meter med gang- og sykkelveg lang fylkesvegen, forteller samferdselsråden.

– Prosjektet vil koste totalt 20 millioner. Nyvegen skal stå ferdig i løpet av høsten 2018, sier han.

Pådrivere

Beboerne på Sandnes har stått på for å få en gang- og sykkelveg på plass.

– Sånn skal det være. Behovet her er velbegrunnet. Gang- og sykkelvegen vil nok ha betydning for alle brukere til alle døgnets tider, mener Eggesvik.

Det er statens vegvesen som bygger vegen på vegne av Nordland fylkeskommune.

Prosjektet omfatter:

  • Sikring av fjell
  • Rivning av en bolig og garasje
  • Etablering av busslommer
  • Veglys
  • Bygging av noen murer
  • Noen nye avkjørsler/parkering
  • Vann- og avløpsarbeider

Det er mye løs stein og bebyggelse i umiddelbar nærhet av anleggsområdet. Det første entreprenøren gjør er derfor å sørge for at fjellet er sikret så godt som mulig, før de setter i gang med resten av byggearbeidet.

Redusert fremkommelighet

Det vil bli redusert fremkommelighet gjennom anleggsområdet og trafikantene må beregne litt ekstra kjøretid i hele anleggsperioden.

Forrige artikkelAnbefaler fortsatt PCI i Bodø
Neste artikkelMye pen kjøring i Vesterålen