Verneombudet ved Vesterålen distriktspsykologiske senter (DPS) på Stokmarknes har sett seg nødt til å stenge en del kontorer.

Årsaken er at ansatte opplever problemer med inneklima i arbeidslokalene. Det går fram av Arbeidstilsynets melding om tilsyn ved Nordlandssykehuset helseforetak, som Vesterålen DPS er en del av.

Arbeidstilsynet melder i sin henvendelse til Nordlandssykehuset helseforetak at de akter å føre tilsyn med virksomheten for å sikre at den følger arbeidsmiljølovens krav om å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade.

Derfor kommer Arbeidstilsynet på tilsyn tirsdag 19. september 2017 klokka 12:00. Tilsynet vil vare i tre timer, heter det i meldingen til helseforetaket. Det er seniorinspektør Roar Wulff Førde fra Arbeidstilsynet som skal lede tilsynet fra Arbeidstilsynets side.

– Arbeidstilsynet har mottatt melding om at ansatte opplever problemer med inneklimaet i arbeidslokalene til Vesterålen DPS på Stokmarknes, og at verneombudet i den anledning har sett seg nødt til å stenge endel kontorer. Hensikten med tilsynet er å bli informert om status i saken, hvilke tiltak som er/vil bli iverksatt, og om hvordan dere jobber med å forebygge og redusere risiko forbundet med dårlig inneklima og luftkvalitet.

– I tillegg til arbeidsgiver skal verneombud, eventuelt en annen representant fra arbeidstakerne, delta i tilsynet. Det er opp til virksomheten selv å ta med andre sentrale personer. Hvis virksomheten er tilknyttet bedriftshelsetjeneste, ser vi gjerne at representant fra bedriftshelsetjenesten deltar i tilsynet. Arbeidstilsynet ser det også som en fordel om HMS- ansvarlig eller andre representanter fra eventuell(e) overordnede enhet(er) som har HMS-ansvar, deltar. Det gjelder også teknisk personell som har ansvaret for drift og vedlikehold av bygget/bygningene, samt hovedverneombud og hovedtillitsvalgte, skriver tilsynsleder John Arve Skarstad i varselet til helseforetaket.

 

Forrige artikkelBil kjørte i stolpe
Neste artikkelFreibergs frislipp