Det er gjennom vekst i næringslivet vi skal bygge Nordland. Dette har jeg vært tydelig på siden jeg tiltrådte som fylkesrådsleder. Det krever at vi er klare på at ressursene i nord skal brukes til å utvikle arbeidsplasser i nord. Det gjelder innen mineral, fiskeri, petroleum for å nevne noen. Skal vi få til det trenger vi en aktiv næringspolitikk.

Av fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap)

Kjell Børge Freibergs passive holdning

Det står i sterkt kontrast til Frp og Kjell Børge Freibergs passive holdning til å skape nye arbeidsplasser i nord. Fremskrittspartiet har i sitt prinsipprogram en ganske tydelig melding til leverandørindustrien i Nordland. I kapittelet med det talende navnet «Markedsøkonomi for velstand og et fritt næringsliv» kommer forskjellene frem, Kjell Børge;

«Fremskrittspartiet bygger sin økonomiske politikk på markedsøkonomi. Forutsetningene for markedsøkonomi er et fritt og uavhengig næringsliv som har fri flyt av varer og tjenester, fri tilgang til markedene og ingen særbehandling eller konkurransehindrende avtaler.»

Freiberg hevder at jeg lyver, men dette er et frislipp som er skadelig for utvikling av arbeidsplasser, særlig i vår landsdel. Ta den næringen Kjell Børge Freiberg var statssekretær for i to år som eksempel. Kunnskapsparken i Bodø legger hvert år frem en rapport om leveranser til olje og gassindustrien i Nord-Norge. 2017-utgaven er trist lesning. Arbeidsplassene i Nordland forsvinner, fordi leveransene stuper.

Dette er ikke bare tall, det er tapte arbeidsplasser.

I fjor hadde industrien i Nord-Norge en nedgang på leveranser til petroleumssektoren på hele 32 prosent fra 2015. Ikke siden målingene startet i 2010, har verdien av leveransene vært lavere.

Dette er ikke bare tall, det er tapte arbeidsplasser. Det er nok en eksempel på at uten en aktiv næringspolitikk skaper vi ikke nye arbeidsplasser i nord.

Denne uken fikk vi nyheten om at Total legger ned sitt kontor i Harstad. De skal styre operasjonene i Nord-Norge fra Stavanger. Det kan de gjøre fordi Fremskrittspartiet i regjering ikke stiller krav til selskapene.

Men som statssekretær satt han med regjeringsmakt.

Kjell Børge Freiberg sier nå, som førstekandidat, at næringslivsvekst i Nord-Norge er viktig. Men som statssekretær satt han med regjeringsmakt. Makt til å lage næringspolitikk for bedriftene i nord. Men dette var ikke prioritert.

Som fylkesrådsleder er jeg så heldig å få sitte i Norskehavsrådet. Et samarbeidsforum mellom Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner i tillegg til viktige næringsbyer i fylkene. 28.januar i fjor møtte vi politisk ledelse i Olje- og energidepartementet. Budskapet vårt til departementet var tydelig; vi vil ha større ringvirkninger av olje- og gassvirksomheten. Vi vil rett og slett utvikle nye arbeidsplasser. Ressursene i nord må brukes til å utvikle nord.

Svaret fra politisk hold var like tydelig; vi vil ikke sette krav til selskapene.

Først i verden

«Først i verden, det blir man ikke uten staten på lag.» Det uttalte verksjef ved den kraftforedlende bedriften Alcoa i Mosjøen denne uken.

I så fall mener Frp sin førstekandidat at mediene lyver. Det får stå for hans regning.

Hvordan skal industrien på Helegland utvikle seg i fremtiden? Det er et viktig spørsmål vi arbeider med hver dag i Nordland fylkeskommune. Selskapene, NHO, LO og andre er helt entydige i sine tilbakemeldinger til oss. Stortinget må stille tydeligere krav til at selskapene skal ha ringvirkninger i Nord-Norge.

Det er mulig NRK, Stavanger Aftenblad og redaktøren i High North News tar feil. Men det var altså disse tre mediene som meldte at Siv Jensen skal ha sagt at ressursene i nord skal brukes til å skape 15.000 arbeidsplasser på Vestlandet.

I så fall mener Frp sin førstekandidat at mediene lyver. Det får stå for hans regning.

Forrige artikkelVerneombud stengte deler av senter
Neste artikkelØksnes og Vestvågøy vil ikke ha Hadselfjordtunell