– Stortingsvalget til høsten vil gjøre debattene i fylkestinget enda mer intense. Det spår fylkesordfører Sonja Alice Steen som i neste uke skal lede årets første fylkesting.

– Stortingsvalget vil nok inspirere mange representanter til å  være ekstra tydelige på vegne av eget parti i fylkestingets debatter. Det er veldig positivt og jeg ser fram til et godt samarbeid med alle fylkestinget i 2017, sier Steen.

Utdanning og samferdsel

Fylkesordføreren trekker fram en rekke svært viktige saker som skal behandles under neste ukes fylkestingssamling:

– Blant de mest sentrale er de to skolesakene som står på agendaen:  «Helhetlig melding om videregående opplæring i Nordland» og «Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016».

Steen tror også to samferdselssaker vil skape debatt, nærmere bestemt «KVU fylkesveg 17 Brønnøy – Alstahaug forbindelsene Herøy, Dønna og Vega. Valg av konsept aksen Brønnøysund Sandnessjøen», samt høring av statlig plan for Hålogalandsveien.

Reiseliv

– Fylkestinget skal også behandle sak om strategi for reiseliv og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021. Dette blir en spennende og særs viktig sak for Nordland. Det samme kan vi si om fylkestingets høringssvar i forbindelse med innspill til jordbruksforhandlingene 2017. Landbruket er ei svært viktig næring i Nordland som sysselsetter 6000 personer i fylket vårt, direkte og indirekte.

Språk

– For egen del vil jeg nevne to saker som jeg brenner for: «Hjertespråket» – forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene og «På lik linje – Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming.»

Bredde

– Som du skjønner er bredden på sakene er stor. Tar vi med at dette fylkestinget skal ha tre redegjørelser, tre orienteringer  og utdeling av Tilgjengelighetsprisen «Døråpneren», så sier det seg selv at årets første fylkesting blir travelt, sier Steen.

Forrige artikkelUng råkjører fikk fengsel, bot og inndratt førerkort
Neste artikkelFire regioner samler seg for Hålogalandsveien