Utdanningsdirektoratet bevilger 1,65 millioner kroner for å øke tettheten ved ungdomstrinet i Sortland kommune.

I følge ekstrabevilgning i Utdanningsdirektoratet skal tilskuddet bidra til økt lærertetthet på ungdomstrinnet ved skoler som skoleåret 2011-2012 hadde en gjennomsnittlig gruppestørrelse på over 20 elever per lærer i ordinær undervisning på ungdomstrinnet og som hadde grunnskolepoeng under snittet for landet.

Fire lærerstillinger

Sortland oppfyller disse kriteriene og får derfor tilskudd som vil dekke fire lærerstillinger i ungdomskolen i kommunen.

Midlene er tildelt under forutsetning av at de brukes til å øke lærertettheten i ordinær undervisning på ungdomstrinnet ved skolene som er omfattet av tilskuddet.

Forrige artikkelVesterålingene får mulighet for sol til helga
Neste artikkelOpprenskning skapte problemer i Elveneselva