Hadsel kommune ved økonomisjef Tommy Løveng Hansen har besluttet å endre på kommunens vedtak om å hemmeligholde en kommunal revisorberetning fra Deloitte.

Etter at LoVe24.no i går og i dag har skrevet flere artikler om hemmelighold i Hadsel kommune, har økonomisjef Tommy Løveng Hansen hatt tid til å områ seg litt med hensyn til hemmeligholdelse av revisorrapporten fra Deloitte.

Først avslag

Økonomisjef Tommy Løveng Hansen begrunnet først sitt opprinnelige avslag om innsyn i revisorrapporten mottatt den 17. april 2017 med hjemmel i Offentlighetslovens paragraf  5, om utsatt innsyn. Han vurderte det også slik at paragraf 11 om merinnsyn heller ikke kunne rettferdiggjøre offentliggjøring av revisorrapporten.

Les mer: Hadsel balanserer på offentlighetens knivsegg

Presisering

Etter at LoVe24.no klaget på vedtaket viste økonomisjefen til Offentlighetsloven § 5, 2. ledd, 2. setning som den presise hjemmelen:

«Innsyn kan utsetjast for dokument som er utarbeidde av eller til ein revisor for ein kommune eller fylkeskommune, i saker som revisoren skal rapportere til kontrollutvalet, jf. kommuneloven § 78 nr. 5, inntil kontrollutvalet har motteke ein endeleg versjon av dokumentet.»

Dokumentet blir således offentlig etter at kontrollutvalget har fått det til behandling, mente økonomisjefen.

Les mer: – Kommunale revisorrapporter skal være offentlige

Ny begrunnelse

I en tredje runde endret han holdning, men opprettholdt avslaget på innsynsbegjæringen med hensivning til at: «Organet kan fastsetje at det i ei bestemt sak først skal vere innsyn frå eit seinare tidspunkt i saksførebuinga enn det som følgjer av §§ 3 og 4, såframt det er grunn til å tru at dei dokumenta som ligg føre, gir eit direkte misvisande bilete av saka, og at innsyn derfor kan skade klare samfunnsmessige eller private interesser.»

Les mer: Hadsel hemmeligholder revisjonsberetning

Gir likevel offentlighet

Onsdag ettermiddag hadde økonomisjefen fått sett nærmere på saken:

– Jeg har områdd meg litt, og tenker at vi revurderer vår beslutning. Setningen jeg viste til, bør nok sees i sammenheng med første ledd i § 5, sier økonomisjef Tommy Løveng Hansen i en senere melding der det hemmeligholdte dokumentet offentliggjøres overfor LoVe24.no og der denne lovteksten er avgjørende for offentliggjøringen:

«Organet kan fastsetje at det i ei bestemt sak først skal vere innsyn frå eit seinare tidspunkt i saksførebuinga enn det som følgjer av §§ 3 og 4, såframt det er grunn til å tru at dei dokumenta som ligg føre, gir eit direkte misvisande bilete av saka, og at innsyn derfor kan skade klare samfunnsmessige eller private interesser.»

 

 

Forrige artikkelNorges kommunerevisorforbund
Neste artikkelRevisor: – Hadsel brukte over halv milliard til kommunal drift