Redaktøren i Bladet Vesterålen roper et kraftig varsko for Melbu og mener at Norway Seafoods Melbu kan være neste avdeling.

Redaktøren i Bladet Vesterålen har skrevet sin leder tirsdag er med utgangspunkt i aktivitetsplikten som Norway Seafoods hadde i Hammerfest. Avdelingen er som kjent flyttet og kraftig redusert når det gjelder aktivitet.

– Prosessen i Hammerfest mer egnet til bekymring for alle som føler ansvar for Norway Seafoods Melbu. Selv om man gjør et godt arbeid nå i sesongen, og utnytter mulighetene som gis av kvalitetstiltak som levendefangst, har man ikke råstoffgrunnlag for helårs produksjon. Særlig ikke uten trålfisken, skriver redaktøren, som mener at Havfisk ASA har begrenset interesse for å holde landanlegg i drift, rent bortsett fra å oppfylle vilkår på et minimumsnivå i forhold til trålerkonsesjonene.

– Når strategien lykkes i Finnmark, bør lokalsamfunnet på Melbu være forberedt på at rederiet kan gjøre framstøt for å gjenta det samme her også. Man er vant med at anlegget og drifta er truet, men har hittil likevel klart å stå imot og bygge et politisk bolverk mot nedbygging av virksomheten på Melbu.

Forrige artikkelBarnehage ikke lett å få godkjent på Melbu
Neste artikkelHoppensprett har alle godkjenninger i orden