Formannskapets vedtak om å etablere asylmottak i Hurtigrutens Hus på Stokmarknes har resultert i et uventet politisk jordskjelv.

LederDet gamle formannskapet med Høyre og Frp i spissen utnevnte i sin tid medlemmene i det kommunale foretaket Hurtigrutens Hus Hadsel KF i forrige kommunestyreperiode.

Nå har Arbeiderpartiet og Senterpartiet med sitt rene flertall i formannskap og kommunestyre bestemt at kommunen skal imøtekomme statens ønske om å innlosjere flere asylsøkere. Etter at bare halvparten av 7000 asylsøkere har fått akuttplasser i Norge. Det er prisverdig at Hadsel kommune i møtekommer sentrale myndigheter på dette området.

Lite gjennomtenkt

Deler av argumentasjonen for at styreleder Camila Skog Rodal (Frp) trekker seg, er imidlertid ikke like gjennomtenkt. Det er greit at hun tekker seg etter det hun oppfatter som mistillit fra formannskapets nye flertall. Den øvrige argumentasjon kunne hun ha spart seg. Vi tenker her på den avgåtte styrelederens sutring over at ansatte har varslet oppsigelse, folk har tatt sykemelding og at enkelte selskaper vurderer å avlyse julebordene sine på Hurtigrutens Hus. Vi kan ikke med den beste medynk forstå at hun skal få rett i det. Hvilke selskaper eller etater kan stå inne for slike holdninger. Vi tviler sterkt på at dette er tilfelle. Og er det tilfelle, må det foreligge andre årsaker enn asylanter. Det føler vi oss sikre på.

Bruker nyvunnen makt

Samtidig får Arbeiderpartiet og Senterpartiet muligheten til å utnevne sine egne medlemmer i styret til Hurtigrutens Hus. Mange vil hevde at det er realpolitikk på sitt beste.

Huset som splittet kommunen

Hurtigrutens Hus Hadsel KF er et kommunalt foretak som tidligere ordfører Kjell-Børge Freiberg ved minst tre anledning brukte sin dobbeltstemme for å opprette. Prosjektet var i utgangspunktet et politisk ønske som siden da har splittet kommunen i to, eller tre. Når halve kommunestyret egentlig sa nei, burde ordføreren avstått å bruke sin dobbeltstemme. Spesielt når man vet at folk fortsatt sitter hjemme og nekter å gå på kino, i protest.

Det koster å være kar

Hurtigrutens Hus gir befolkningen mange gode tilbud. Det er det ingen tvil om. Det er imidlertid et stort men. Og det gjelder de underskudd som foretaket har påført kommunen, og innbyggerne. Vi vil påstå at Hurtigrutens Hus er en av flere grunner til at hele befolkningen i kommunens har blitt belastet med eiendomsskatt, oppimot 10.000 kroner i året – selv for syke og eldre. Hvordan skulle det tatt seg ut dersom Hadsel Havn KF og Hadsel Eiendom KF hadde vist til tilsvarende underskudd? Dette viser at Hurtigrutens Hus var og er et stort risikoprosjekt, som vi nå håper snart skal gå i pluss.

Høyre, Frp og Venstre detronisert

Flertallet som Arbeiderpartiet og Senterpartiet etter høstens valg har skaffet seg i formannskapet og kommunestyret, er et direkte resultat av Høyres og Fremskrittspartiets politikk de åtte siste årene, og spesielt de siste årene med økonomisk tøvær. Vi skal ikke påstå at asylsaken på Stokmarknes kom beleilig for den politiske makten i Hadsel. Det er imidlertid uten tvil helt riktig å etablere et asylmottak i Hurtigrutens Hus. Og det er mange grunner til det. Et viktig argument er at huset trenger inntektene, og vil få snaut tusen kroner døgnet per asylant fra staten. Dette kan Hurtigrutens Hus bruke på få orden i husets økonomi, så kan forhåpentlig vis Nordlandssykehuset overtar når det er tid for det. Det er heller ikke for mye forlangt å betale tilbake til Hadsel kommune og skattebetalerne tilsvarende beløp som har gått ut av kommunekassa.

Mange nok asylanter på Melbu

Samtidig er det kjent at både Heimevernleiren og Melbu Hotell har vært nevnt som muligheter når det gjelder akuttmottak for asylsøkere i Hadsel. Melbu har hatt asylanter i et par tiår allerede, og har ikke hatt vondt av det. Samtidig tror vi imidlertid at det ville kunne blitt for mye forlangt av lokalsamfunnet å ta seg av et langt høyere antall asylanter enn i dag. Derfor har politikerne i Arbeiderpartiet og Senterpartiet i dag sagt klart fra at også Stokmarknes også skal bidra i dette solidaritetsprosjektet. Det skulle bare mangle.

Forrige artikkelBle syk av nytt asylmottak i Hurtigrutens Hus
Neste artikkelMelbu-mann konstituert rektor ved Melbu skole