Hadsel-ordfører Siv Aasvik (Ap) hadde et klar ønske om at lokale medier skulle holdes på avstand så lenge det pågikk forhandlinger mellom kommunen og Museum Nord om et framtidig hurtigrutemuseum og vernebygget rundt den landsatte hurtigruten «Finnmarken». Ordføreren hadde dessuten valgt å holde et møte hemmelig.

Det går fram av en e-postmelding fra ordfører Siv Aasvik (Ap) til Museum Nord på Melbu den 8. november 2016, som først nå er kjent.

Foranledningen for e-postmeldingen fra Aasvik til museet var en artikkel i Bladet Vesterålen den 4. november 2016, basert på en presentasjon fra museet.

Jeg har ikke kunngjort noe sted at vi hadde hatt møtet, og ønsker i likhet med dere at vi ikke skal ha avisutspill mens vi er i forhandlinger.

– Jeg ble like overrasket som dere da jeg ble konfrontert med bruk av tall fra journalisten (fra Bladet Vesterålen red.anm.). Det var under et intervju om noe helt annet at han brakte møtet og summen opp. Jeg har ikke kunngjort noe sted at vi hadde hatt møtet, og ønsker i likhet med dere at vi ikke skal ha avisutspill mens vi er i forhandlinger.

– Tallet på 50 millioner vet jeg ikke hvor han har fra, det meste som står i artikkelen hadde han fra egen kunnskap. Hvordan han har ervervet den, vet jeg ikke.

Jeg gikk bevisst ikke innpå beløp

– Jeg var kun opptatt av å svare hva som var forhandlingsmandatet fra kommunestyret, at vi er i god dialog og at vi skal legge frem en sak for kommunestyret med detaljer. Jeg gikk bevisst ikke innpå beløp, skriver ordføreren til Museum Nord.

– Så skulle jeg ha ringt dere med en gang oppslaget kom for å oppklare dette. Jeg er lei meg for at jeg ikke fikk ringt og for det ble et slikt oppslag. Men like før helgen «smalt det» med hensyn til Forsvarets landtidsplan internt i partiet – og all ledig tid siden har gått til arbeid med det, skriver hun (saken gjaldt blant annet nedleggelse av Andøya flystasjon, journ. anm.)

– Jeg står ved at jeg synes dialogen har vært god, jeg opplever at alle parter har strukket seg. Og vi er som vi sa da vi forlot på onsdag – alle opptatte av at dette skal vi få til.

– Nettopp Museum Nords faglige integritet og kunnskap er nødvendig for å få til et godt beslutningsgrunnlag til kommunestyret. Jeg håper dere oversender kommunen et innspill som beskriver hva dere mener er mulig, jamfør referatet og vårt siste møte.

Direktøren svar

I følge e-post fra direktør Geir Are Johansen i Museum Nord den 9. november 2016, sier sier museumssjefen at han var svært lettet over avklaringen, da han en stund trodde at hele prosessen var i ferd med å spore av.

det er mulig å stå samlet om et budskap som etter vårt syn gir et mer riktig bilde av situasjonen?

«Museum Nord kommer til å ta kontakt med Tor Johannes Jensen i Bladet Vesterålen. Vi lurer i den forbindelse på om det er mulig å stå samlet om et budskap som etter vårt syn gir et mer riktig bilde av situasjonen? Se på denne teksten under her og gi meg en tilbakemelding», skriver direktøren til ordføreren.

I følge direktørens forslag skulle museet og ordføreren i Hadsel stå samlet om dette:

«Ang. artikkel i Bladet Vesterålen av 4. Nov. 2016, «Forsøker å komme i mål med «Finnmarken»

Det er publisert faktafeil i fremstillingen av saken ang. forhandlinger mellom Hadsel kommune og Museum Nord. Lignende feil ble presentert av avisen i flere artikler fra tidligere i sommer.

I forhold til det som ble presentert på fredag kan feilene kort oppsummeres slik:

1) Det er feil at Museum Nord ikke aksepterte en fasing av prosjektet. Museum Nord og Hadsel kommune har i fellesskap trukket denne konklusjonen i samme møte dem Kulturdepartementet for rundt et år siden.

Museum Nord har aldri krevd 50 Millioner for nye utstillinger

2) Museum Nord har aldri krevd 50 Millioner for nye utstillinger. Full etablering av ny utstilling i henhold til masterplanen er kalkulert til 25 Mill. Siden vi må fase prosjektet diskuterer vi nå en minimumsløsning som antakelig havner et sted mellom 5 – 13 Mill.

Vi stiller oss også uforstående i fremstillingen i at Museum Nord hele tiden stiller krav til kommunen. Vi er tre partnere som skal løse sine deler av oppgavene, – stiftelsen Hurtigrutemuseet, Hadsel kommune og Museum Nord. Alle prøver vi å finne de beste løsningene innenfor en økonomisk investeringsramme som kommunen setter grensene for.

Vi må finne balansepunktet mellom hva som er mulig med hensyn til økonomiske investeringer, – sett opp mot hva som sikrer en forsvarlig drift av det nye museet. Vi må ta høyde for at dagens utstilling blir fjernet fra Hurtigrutens Hus, så det må etableres en formidling i det nye museet. Det er helt avgjørende at Hurtigruten ASA er komfortabel med løsningen, siden de er Hurtigrutemuseets viktigste samarbeidspartner og leverer daglig mange gjester til museet.»

  • Lesertips: Klikk på taggene under for å les mer om saken

 

Forrige artikkelLite å hente på skroting av småbåter
Neste artikkelHRS Nord-Norge slått ut