Dialogen mellom Hadsel kommune og Museum Nord var i november 2016 på et katastrofalt lavt nivå knyttet til Hurtigrutens Hus: – Hva i alle dager er det dere holder på med, skrev direktør Geir Are Johansen og styreleder Randi Melgaard i Museum Nord i en e-post til kommunen.

I forkant av denne dialogen mellom Hadsel kommune og Museum Nord i november i fjor, der ordfører Siv Aasvik (Ap) blant annet viste at hun ville holde offentligheten utenfor forhandlingene rundt vernebygget og nytt museum på Stokmarknes, skrev Museum Nord et par dager før et meget krast brev til kommunen. Denne e-posten var blant annet adressert til økonomisjef Tommy Løveng Hansen, ordfører Siv Aasvik og varaordfører Kurt Jenssen i Hadsel kommune.

– Vi er svært overrasket over utfallet av forhandlingsmøte med tanke på vårt forberedende møte på administrativt nivå i kommunen. Det kom ikke fram i det forberedende møte at Museum Nord ikke hadde svart på oppgaven i forhold til bestillingen i Bodø (Nordland fylkeskommune, journ.anm). Tvert imot var meldingen vi fikk at «her leverer Museum Nord», selv om man ikke nødvendigvis var enige om tallstørrelser.

– Vi trodde også vi var enige om ikke å fortsette å dra forhandlingene i media? Nå ser jeg igjen at ordføreren går ut med informasjon i saken og fremstiller Museum Nord på en måte som vi overholdet ikke kjenner oss igjen i, – og som også er med på å svekke vårt omdømme.

– Museum Nord har vært enige etter møtet med KUD for cirka et år tilbake om at prosjektet må deles i to faser. Det har det aldri hersket noen som helst tvil om. Allikevel kjørte dere denne påstanden ut i media først i juni, og nå senest nå fredag.

Hvor i himmelens navn har dere hentet dette fra?

– En annen ting er at Museum Nord skulle ha krevd 50 millioner kroner til nye utstillinger. Hvor i himmelens navn har dere hentet dette fra? Vi har aldri krevd noe i nærheten av dette til å etablere utstillinger. Det vi sa er at masterplanen legger opp til en utstilling på 25 millioner kroner. Etter siste runder hvor vi har fast prosjektet har vi snakket om 13 millioner kroner for å komme i mål med en midlertidig løsning. Deres tilsvar var at vi måtte klare oss med fem millioner kroner, og også at vi skal nøye oss med rive og flytte det eksisterende nærmest i seksjoner over i nybygg. Det siste går ikke bare på en uenighet om hva som skal til for at dette skal bli en suksess for publikum, men også at kommunen går inn og overprøver Museum Nords faglige integritet i prosjektet.

…kommunen går inn og overprøver Museum Nords faglige integritet i prosjektet.

Hadsel kommune har selv bedt oss om å komme opp med en samlet plan for museet. En slik plan er også et krav fra Kulturdepartementet i forhold til de statlige midlene i prosjektet. Vi har hatt en god prosess med profesjonelle aktører inne for å etablere planen. Skal vi nå bare legge den til side, og begynne å «bære over gjenstander»? Det er etter vårt syn å vise lite respekt for Museum Nords faglige arbeid i saken. Det vi kan få til i forhold til re-etablering av utstillingen må være fremtidsrettet, slik at investeringen ikke er bortkastet når vi kommer til fase to.

…påstand fra ordfører om at det «kun er søkt til vernebygg» holder jo heller ikke vann.

– Vi har også meldt ifra om at det for vår del er det en bedre løsning å la dagens utstilling stå der den står, og kun fokusere på å få etablert bygget dersom pengene ikke strekker lenger. Dette hører dere tilsynelatende ikke på, uten at det er nærmere redegjort for.

– Jeg gjør også oppmerksom på at så langt jeg har lest søknaden så er det tatt høyde for re-etablering av utstillinger og dette er budsjettert til 7,3 millioner kroner. I tillegg kommer jo også det faktum at vernebygg til D/F Finnmarken ligger i prosjektet. Så en påstand fra ordfører om at det «kun er søkt til vernebygg» holder jo heller ikke vann.

– Hva i alle dager er de dere holder på med, avslutter Museum Nord, med direktør Geir Are Johansen og styreleder Randi Melgaard som avsendere.

Forrige artikkelHRS Nord-Norge slått ut
Neste artikkelEndelig kan du se tallene for Hurtigrutemuseet