Et notat frigitt av Museum Nord viser at driftsbudsjettet for et framtidig hurtigrutemuseum kommer på 9,36 millioner kroner per år.

I beløpet er også 3,66 millioner kroner i renter og avdrag på et 50 millioner kroner stort lån som skal betjenes i til sammen 30 år etter at et Hurtigrutemuseum formodentlig står ferdig på Stokmarknes.

Inntektene

Museet regner med å få cirka 1,7 millioner kroner i billettinntekter per år for besøk i det gamle hurtigruteskipet. Samtidig vil offentlige tilskudd utgjøre 4,5 millioner kroner per år. Andre billettinntekter utgjør cirka 1,5 millioner kroner. Det vil bli en kaféomsetning på 200.000 kroner og et varesalg på 1,45 millioner kroner. Inklusive diverse inntekter antar Museum Nord at inntektene vil ligge på 9,36 millioner kroner per år.

Utgiftene

På utgiftssiden utgjør lønn og sosiale utgifter 3,8 millioner kroner av det årlige driftsbudsjettet. Det omfatter fire hele stillinger og 35 ukeverk. Innkjøp av varer utgjør 600.000. Støm koster 515.000. Forsikring 250.000. Vedlikehold og drift 185.000. Renhold 150.000. Markedsføring 200.000. Samt at kapitalkostnadene blir på 3,66 millioner kroner, mot 1,77 millioner i forhold til kommunens tidligere tall.

Nær dobling

I følge den første søknaden som ble utformet i 2012 skulle driftsbudsjettet være på 5,14 millioner kroner per år. Hadsel kommune har senere justert opp driftbudsjettet til syv millioner kroner. Museum Nords egen beregning viser altså et driftsbudsjett på 9,36 millioner kroner. Det er 4,22 millioner kroner høyere enn det man regnet med i 2012. Museets tall stammer fra høsten 2016.

 

Forrige artikkelHurtigrutens Hus: – Hva i alle dager er det dere holder på med?
Neste artikkelHurtigrutemuseet: «Minimumsløsning» til 170 millioner