Dersom Hurtigrutemuseet på Stokmarknes skal bli et fullverdig museum, er det behov for å skaffe i underkant av 50 millioner kroner i tilegg til de 160 millionene som nå skal ligge på bordet.

Økonomisjef Tommy Løveng Hansen i Hadsel kommune opplyser at Hadsel kommune egentlig ikke rett adressat for spørsmål omkring økonomien for framtidig utvikling av Hurtigrutemuseet, ettersom kommunen kun er byggherre for vernebygget over Finnmarken, som kommunen skal drifte og leie ut til Museum Nord i fremtiden.

– Museum Nord har imidlertid, forståelig nok, arbeidet videre med planer for et fremtidsrettet museum i bygget. De har fått utarbeidet en masterplan, som konkluderer med nye utstillinger og en del større investeringer, sier Hansen, som poengterer at Hadsel kommunes engasjement er avgrenset til byggingen av vernebygget rundt Finnmarken.

– Her ser en at Hadsel kommune har avgrenset seg til første fase, men sier samtidig at kommunen skal bidra til å søke eksterne midler til framtidig fase.

I følge økonomisjefne er fase én avgrenset til å være innenfor en kostnadsramme på 160 millioner (ikke 170), i følge kommunestyret vedtak. 40 millioner kommer fra staten, 40 millioner fra fylket, trekantbygget innlemmes med verdi 25 mill. Hadsel kommune lånefinansierer 55 millioner, hvorav 40 millioner dekkes av økt husleie fra Museum Nord.

– Fase 2 har jeg ikke inngående kunnskap om, men det handler om å gjøre begge båtene (M/S Finmarken og D/S Finmarken) i stand slik at de blir tilgjengelig og attraktiv for publikum. Videre handler det om å bygge museumsutstillinger og drive attraksjonsutvikling. Dette bl i november 2015 prissatt til cirka 48 millioner kroner. Deler av dette arbeidet er for så vidt allerede gjennomført i regi av stiftelsen Hurtigrutemuseet.

Han konkluderer med at fase én går ut på å realisere det som er søkt, nemlig et vernebygg. Her foreligger et prosjekt til 160 millioner, hvor Hadsel kommune er byggherre og skal leie ut bygget til Museum Nord. Fase 2 handler om innholdet i et museum, der er Museum Nord rett adressat.

Kommunestyret i Hadsel vedtok den 24.11.16 følgende:

  1.  Hadsel kommune legger tidligere vedtatte forutsetninger til grunn, skissert i søknad om vernebygg til stat/fylke og økonomiplaner.
  2. Det legges til grunn at et prosjekt for en fullverdig museumsløsning må realiseres i flere faser, hvor fase 1 er en absolutt minimumsløsning som Museum Nord drifter.
  3. Hadsel kommune er villige til å øke investeringsramme og låneopptak med inntil 40 millioner, forutsatt at husleien økes tilstrekkelig til at renter og avdrag dekkes i sin helhet.
  4. Hadsel kommune kan være med på en økning i driftsstøtten til Museum Nord, etter dagens modell, og dersom stat og fylke også bidrar. Økningen kan maksimalt bli 550.000,- årlig.
  5. Hadsel kommune vil i neste fase bidra i samarbeid med Museum Nord til å søke eksterne midler til fullføring av fase 2.
  6. Hadsel kommune ønsker ikke å etablere et aksjeselskap som tar eierskap for bygg, skip og museumsutstilling.

Forrige artikkel– Flertall for konsekvensutredning må få betydning!
Neste artikkelLoVeSe: Stortinget for, folket i mot