Store deler av de opprinnelige planene for Hurtigrutemuseet blir ikke med når vernebygget rundt hurtigruteskipet skal bygges.

I følge et notat fra møte mellom Hadsel kommune, Nordland fylke og Museum Nord, viser det seg at staten ikke har vært villig til å øke prosjektets omfang 50 millioner kroner. Dette er penger som skulle gå med til å løse bygg, resturering og tilretteleggelse av skip og innhold samtidig. Staten er ikke villig til å øke investeringene i prosjektet.

Museum Nord er bekymret for en løsning hvor vi river en brukbar utstilling i dagens lokaler

Dermed er det relativt store deler av det opprinnelige prosjektet som ikke er med i fasen som blant annet omfatter bygging av vernebygg rundt hurtigruteskipet Finnmarken. Det betyr at Museum Nord i stedet for å bygge en ny utstilling, må rive dagens utstilling og re-etablere den i det nye vernebygget.

– Museum Nord er bekymret for en løsning hvor vi river en brukbar utstilling i dagens lokaler, og ikke har tilstrekkelige ressurser til å re-etablere noe som blir tilfredsstillende i nybygget, heter det i notatet.

Framtidig byggetrinn

Fordi det ikke er tilstrekkelig med penger til byggingen av vernebygget rundt Finnmarken slik det først var planlagt, er det flere viktige deler av de opprinnelige planene som må vente til senere. Dette gjelder blant annet gamle Finnmarken av 1912, som ikke skal tilgjengeliggjøres i den første fasen. Det er meningen at denne utstillingen skal etableres over to etasjer på et senere tidspunkt.

Finnmarken blir heller ikke helt ferdig restaurert

Overraskende nok for mange vil D/S Finnmarken av 1956, skipet som nå står på land på Stokmarknes, heller ikke bli ferdig restaurert i første byggetrinn. Dette er dermed utsatt til senere fase der skipet skal gjøres helt ferdig. Da skal også større deler av Finnmarken gjøres tilgjengelig for publikum, men dette må også altså vente på framtidig finansiering før det kan gjøres.

Et annet viktig punkt i Museum Nords sine ønsker har vært å utvikle nytt innhold i form av opplevelser og en ny utstilling i henhold til masterplanen. Dette må også vente til senere år og forutsetter nye penger inn i prosjektet.

Hurtigruten ASA

I følge notatet fra Museum Nord ser kommunen for seg at Hurtigruten ASA i framtiden skal inviteres inn i prosjektet for å knytte tettere relasjoner mellom selskapet, kommunen og Museum Nord.

– Målet er å få Hurtigruten ASA inn i prosjektet som viktigste samarbeidspartner og mulig medfinansiør. Hurtigrutemuseet er jo Hurtigrutens museum, – og ikke en hvilen som helst oppelvelse på land for Hurtigrutens gjester, heter det.

Forrige artikkelForsvarsministeren bestrider rapport om Andøya flystasjon
Neste artikkelSeks år gammel savnet jente funnet i god behold