Det planlagte Hurtigrutemuseet på Stokmarknes er planlagt som en «minimumsløsning» til en prislapp på 170 millioner kroner.

Det viser Museum Nords egne beregninger for et Hurtigrutemuseum på Stokmarknes i Hadsel, i tilknytning til Hurtigruten Hus, men ikke som en del av Hurtigrutens Hus – som årlig mottar milliontilskudd.

Finansieringen skal skje ved at Hadsel kommune, Nordland fylkeskommune og Staten spytter inn 40 millioner kroner hver; tilsammen 120 millioner kroner. I tillegg kommer et lån på 50 millioner kroner, som skal betjenes med renter og avdrag i 30 år.

Hvor et fullverdig Hurtigrutemuseum økonomisk ville havne, altså noe annet enn en minimumsløsning, er det så langt ingen som har regnet på offisielt.

Byggverk utgjør 115 millioner kroner, hvorav nybygg koster 95 millioner kroner og det eksisterende Trekantbygget utgjør 25 millioner kroner. Det går ikke klart fram om Trekantbygget kjøpes fra Hurtigrutens, men om det er tilfelle vil det lette økonomien for Hurtigrutens Hus.

5,2 millioner kroner går til klargjøring av skipet Finnmarken. Om lag fem millioner kroner går til brann og tilgjengeliggjøring etter teknisk forskrift for 2010 (TEK). Ny TEK kan bidra til økte utgifter til brannsikring. Ferdigstilling av bro, spisesal og dekk med alle overflater vil koste to millioner kroner.

Demontering av dagens utstilling og rydding av lokale kommer på 200.000 kroner. Publikumsmottak, butikk og enkel kafé i første etasje av Tekantbygget vil koste 1,8 millioner kroner.

En utstilling av båtmodeller er beregnet til tre millioner kroner. En del av utstillingen omtalt som «fraktekasser» koster fire millioner kroner. En tredje del til fire millioner kroner omfatter «menneskene» i diverse installasjoner, dramaturgi, lydkulisser og video.

Skilting og retningsvisere er beregnet til en million kroner, mens en risikovurdering er beregnet til 3,8 millioner kroner.

Forrige artikkelEndelig kan du se tallene for Hurtigrutemuseet
Neste artikkelHurtigrutemuseet blir en del av Museum Nord