Nordland, Troms og Finnmark mobiliserer på felles front mot fraværet i den videregående skolen i Nord-Norge.

De nordnorske fylkene går nå sammen i et forskningsprosjekt der målet er å få ned fraværet i videregående skole i landsdelen.

– Målet er å få ned fraværet og dermed øke gjennomføringen i videregående opplæring. Ved å legge inn et forskningsprosjekt på fraværsproblematikken, får vi kvalitetssikret, og slått fast en del utfordringer som vi tror er årsaker. Vi skal legge vekt på det som virker i jobben mot fravær og frafall. Vi vil rett og slett kunne spisse arbeidet enda bedre, sier fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild-Marit Olsen Ap).

Forskingsprosjekt

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) skal nå gjennomføre et forskningsprosjekt på fravær i ungdomsskoler og videregående skoler i den nordligste landsdelen.

– Vi har mange felles utfordringer i de tre nordligste fylkene. Gjennom erfaringsutveksling skal vi finne tiltak innenfor både videregående opplæring og fagskolene, påpeker utdanningsråd i Troms, Roar Sollied (V).

Felles utfordringer

De tre fylkeskommunene har engasjert seg i prosjektet fordi man er på jakt etter gode løsninger som kan bekjempe og redusere fraværet. Fylkeskommunene som skoleeiere skal legge til rette for innsamling av data fra skolene. Og de skal ha ansvar for implementering av en modell for redusert fravær (RF-modellen) på noen av skolene, med andre skoler som referanseskoler.

– Dette prosjektet har fått ekstra høy aktualitet på grunn av den nyinnførte fraværsgrensen i videregående skole, men vårt mål er fortsatt det samme. Vi ønsker at langt flere i nord skal fullføre og bestå, helst innenfor normert tid, påpeker leder av hovedutvalget for kompetanse i Finnmark, Johnny Ingebrigtsen (SV).

Økt tilstedeværelse

Alle de tre de politisk ansvarlige for utdanning i nord tror at økt tilstedeværelse gir bedre progresjon og gjennomføring. God oppfølging i overgangen fra grunnskolen, samt sterkt fokus på fravær ved oppstarten av videregående, er også nøkkelfaktorer.

– Gjennomføring til studiekompetanse eller fagbrev, svennebrev og kompetansebevis vil være et gode for den enkelte ungdom. Men også for arbeidslivet, siden vi nå går inn i en periode med lavere ungdomskull i landsdelen, utdyper fylkesråd Hild-Marit Olsen.

Kvalitativ forskning

Fagmiljøet på NIFU har høy kompetanse på evaluering og forskning i ungdomsskole og i videregående skole, og vil også ta kvalitativ metode i bruk ved å intervjue både elever og lærere på 20 videregående og 10 ungdomsskoler.

– Lederen for teamet fra NIFU som skal gjennomføre prosjektet har 25 års erfaring som utdanningsforsker, og har gjennom en rekke studier sett på gjennomføring, kompetanseoppnåelse og slutting i videregående opplæring, avslutter fylkesråd i Troms, Roar Sollied.

Forrige artikkelFiskere må vike for nordlysturister
Neste artikkelSå mye har ledigheten gått ned i Nordland