I april 2017 er det 2 833 helt ledige i Nordland. Det er er 384 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,3 prosent, en reduksjon på 12 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

Ledigheten i Nordland er i april 2017 lavere enn i fjor på samme tid. Det er nedgang både blant kvinner (-87) og menn (-297). Vi ser økt sysselsetting innen bygg/anlegg, serviceyrker, butikk-/salgsarbeid, reiseliv/transport samt barne- og ungdomsarbeid. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned (-137), og denne nedgangen viser at det fortsatt er gode muligheter for de ledige i arbeidsmarkedet i Nordland, sier avdelingsdirektør Petter Bugge Richardsen ved NAV Nordland i en pressemelding.

Det er 152 flere personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 7 259 personer fra april i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 78 212 helt ledige, noe som tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (504), bygg og anlegg (384) og reiseliv og transport (316).

Størst ledighetsnedgang fra april i fjor finner vi innenfor bygg- og anlegg, der det nå er 82 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 18 prosent for denne gruppen.

Kjønn og ledighet

I april er det totalt 1 000 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,7. Dette er 87 færre personer enn i fjor. I april er det totalt 1 833 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,8. Det er en nedgang på 297 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Lavest ledighet i Røst

Ved utgangen av april er det 0,7 prosent arbeidsledighet på Røst, i Tjeldsund og i Grane er det 1,0 prosent ledighet.

Høyest ledighet finner vi i Herøy med 6,0 prosent ledighet; Værøy har 4,5 prosent og Flakstad har 4,1 prosent helt ledige.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,9 prosent, Rana 2,0 prosent og Narvik 2,4 prosent.

Alder og ledighet

De aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppen 25-29 med 3,8 prosent og 20-24 år med ledighet på 3,4 prosent. Deretter følger aldersgruppen 30-39 år med 3,2 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,1 prosent, men her er arbeidsstyrken forholdsvis liten.

Ledige stillinger

Totalt har det vært en tilgang på 1 132 registrerte ledige stillinger i Nordland i april. Dette er 565 færre stillinger enn i fjor på samme tid. Helse, pleie og omsorg har størst nedgang i antall utlyste stillinger (-141) i forhold til samme måned i fjor.

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i april på 703 personer. Det er en nedgang på 137 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 2 130 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 247 færre personer enn i samme måned i fjor.

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 950 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i april. Dette er 152 flere enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,8 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

Permitterte

Ved utgangen av april er det totalt 319 helt ledige permitterte i Nordland. Dette er 123 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

Forrige artikkelMobiliserer for lavere fravær i videregående skole
Neste artikkelPoliti og presse gikk på limpinnen