Dersom forslaget til ny kommunelov blir vedtatt av Stortinget, kan Lars Rask miste vervet som styreleder ved Hurtigrutens Hus Hadsel KF. 

Det gjelder også Kurt Erik Jenssen, kommunestyrerepresentant (Sp) med styreverv i Hadsel Eiendom KF. De fleste av styremedlemmene i Hadsel Eiendom KF er kommunepolitikere, slik at det må velges nye styremedlemmer for dem også.

Styreleder Einar Rober Petter (Ap) og mange andre styremedlemmer i Hadsel Havn KF vil også måtte velges på nytt.

Det er konklusjonen man kan dra av en e-postutveksling mellom tidligere kommunepolitiker i Hadsel, Arild Randulf Jakobsen, og seniorrådgiver Grethe Breimo i kommunalavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland.

Utbryter

Arild Randulf Jakobsen er en av flere Hadsel-borgere som har engasjert seg i saken rundt Hurtigrutens Hus Hadsel KF. Han har gjennom leserinnlegg i lokale medier blant annet forlangt at styreleder Lars Rask i Hurtigrutens Hus Hadsel KF må trekke seg. Arild Randulf Jakobsen ble ved kommunevalget i 2010 vararepresentant for Frp i Hadsel. Senere brøt han ut av partiet og erklærte seg som uavhengig representant. Tidligere ordfører Kjell Børge Freiberg (Frp) var svært krass i sin reaksjon da Jakobsen brøt med partiet.Arild Randulf Jakobsen har ingen politiske verv i dag.

Ny kommunelov

Dersom det nye forslaget til kommunelov blir vedtatt av Stortinget, vil Arild Randulf Jakobsen få hjelp av vår lovgivende forsamling til å nå sitt mål.

– I ny kommunelov er det foreslått at kommunestyremedlemmer og vara ikke kan være medlem av et styre for et kommunalt foretak. Det skriver seniorrådgiver Grethe Breimo i kommunalavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland i en e-postmelding til Arild Randulf Jakobsen. Breimo legger til at dette er et forslag som ikke nødvendigvis blir vedtatt.

Ny styreleder

Dersom den nye kommuneloven blir vedtatt slik den er foreslått, betyr det at kommunerepresentanter og vara i Hadsel og alle andre kommuner, ikke kan velges til styreverv. Så lenge Lars Rask fortsetter som vararepresentant for Senterpartiet i Hadsel kommunestyre, må kommunestyret i så fall velge ny styreleder. Det samme vil gjelder for styremedlemmer som er medlem eller vara til kommunestyret.

Den nye paragrafen i kommuneloven vil, dersom den blir vedtatt, også ramme kommunestyrerepresentanten Britt Solsvik (Ap), som også sitter i styret til Hurtigrutens Hus Hadsel KF.

Dersom den nye paragrafen som Solberg-regjeringens ønsker å innføre blir vedtatt av Stortinget, vil mange kommuner i framtida unngå mange debatter, rolleblanding og kritikk knyttet til forholdet mellom kommunestyre og kommunale foretak.

Bukken og havresekken

Noe av kritikken knyttet til kommunale foretak går ut på at det fra tid til annen kan virke som om det er det berømte ordtaket «bukken og havresekken» som råder. Dette er en situasjon hvor kommunestyret kontrollerer seg selv, altså virksomheten i Hurtigrutens HusHadsel KF, Hadsel Eiendom KF og Hadsel Havn KF, og at man da i prinsippet ikke får til en kontroll som alle parter kan stole på er riktig. I så måte vil mange kommuner gjennom lovgivningen kunne loses utenom en lang rekke ubehagelige forhold knyttet til kommunen og kommunale foretak. Dette er noe av regjeringens begrunnelse for å foreslå lovendringen.

Dersom dagens streledere og styremedlemmer i Hurtigrutens Hus, Hadsel Eiendom KF og Hadsel Havn KF skal måtte byttes ut, fortsetter det at lovforslaget vedtas av Stortinget, at lovgiver ikke gir overgangsordning for allerede valgte styremedlemmer i kommunale foretak, samt at loven gjøres gjeldende innenfor denne kommunestyreperioden.

Forrige artikkelSortland får penger til ladestasjon for elbiler
Neste artikkelPrishopp på 20 millioner til vernebygg og hurtigrutemuseum