I oktober 2016 er det 2 864 helt ledige i Nordland, dette er 405 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,3 prosent, en reduksjon på 12 prosent. I Norge sett under er ledigheten redusert i forhold til samme periode i fjor. 

Ledigheten i Nordland er i oktober 2016 lavere enn i fjor på samme tid. Blant kvinner går ledigheten ned (-208), og blant menn er det også en nedgang i ledighet (-197). Nedgang i ledighet kan ha sammenheng med økning i tilgang av stillinger innen bygg og anlegg, industriarbeid samt reiseliv og transport, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland.

Det er 155 flere personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor. I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 2 152 personer fra oktober i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 77 822 helt ledige, noe som tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken. 

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (495), butikk- og salgsarbeid (317) og bygg- og anleggsarbeid (298).

Størst ledighetsnedgang fra oktober i fjor finner vi innenfor yrkesbakgrunn industriarbeid der det nå er 68 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 12 prosent for denne gruppen.

Kjønn og ledighet

I oktober er det totalt 1 085 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,9. Dette er 208 færre personer enn i fjor. I oktober er det totalt 1 779 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,7. Det er en nedgang på 197 personer sammenlignet med samme måned i fjor. 

Lavest ledighet i Tjeldsund, Grane og Dønna

Ved utgangen av oktober er det 0,5 prosent arbeidsledighet i Tjeldsund, i Grane 0,7 prosent og på Dønna er det 0,9 prosent ledighet.

Høyest ledighet finner vi i Flakstad med 4,9 prosent ledighet; Værøy har 4,4 prosent og Moskenes 4,4 prosent helt ledige.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,9 prosent, Rana 2,0 prosent og Narvik 2,3 prosent.

Alder og ledighet

De aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppen 25-29 med 3,9 prosent og 20-24 år med ledighet på 3,5 prosent. Deretter følger aldersgruppen 30-39 år med 3,2 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,4 prosent, men her er arbeidsstyrken forholdsvis liten.

Ledige stillinger

Totalt har det vært en tilgang på 715 registrerte ledige stillinger i Nordland i oktober. Dette er 3 færre stillinger enn i fjor på samme tid. Bygg og anlegg har en økning i antall utlyste stillinger (+31) i forhold til samme måned i fjor.

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i oktober på 726 personer. Det er en nedgang på 26 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 2 138 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 359 færre personer enn i samme måned i fjor.

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 652 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i oktober. Dette er 155 flere enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,5 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

Permitterte

Ved utgangen av oktober er det totalt 231 helt ledige permitterte i Nordland. Dette er 56 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

Forrige artikkelMuseum Nord krever 50 millioner ekstra til hurtigrutemuseum
Neste artikkelHadsel: Tegner nytt samferdelskart for ferge og hurtigbåt